0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

C1 - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

            Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I Obszar C Zadanie 1.

           

Warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

1) znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

2) zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią Eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

3) wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

4) dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

           

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny wkład własny  w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

Wnioski można składać do 31 sierpnia 2019 r. W szczególnych przypadkach termin składania wniosku zostanie wydłużony do 30 września 2019 r. ale tylko w przypadku dostarczenia prośby o przywrócenie terminu składania wniosku wraz z uzasadnieniem.

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w programie można uzyskać:

·         pod numerem telefonu: 89 642 98 90,

·         w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój 212,

·         na stronie internetowej: www.pcpr.ostroda.pl w zakładce „Program Aktywny samorząd”.

 

Wnioski do pobrania:

osoba dorosła C1: word /pdf

dziecko/podopieczny: word /pdf

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone