0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

SOW Aktywny samorząd 2019 - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Od tego roku wnioski należy składać elektronicznie poprzez ogólnopolską platformę informatyczną SOW (System Obsługi Wsparcia), finansowaną we środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

https://sow.pfron.org.pl

 

WAŻNE: Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

 

Celem systemu jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Dzięki SOW Wnioskodawca może załatwić sprawy elektronicznie na każdym jej etapie, tj.:

·         uzyskanie informacji

·         wypełnienie wniosku

·         podpisanie i złożenie wniosku

·         dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień

·         zapoznanie się ze wzorem umowy

·         rozliczenie dofinansowania.

 

W przypadku osób składający wnioski elektronicznie, zostaje zwiększony dodatek na pokrycie kosztów kształcenia do maksymalnej kwoty 800,00 zł (wyliczany według zasad programu).

 

Termin przyjmowania wniosków:
od 01 października 2019 r. do 10 października 2019 r.

 

Informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu: 89 642 98 90 bądź w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój 212 oraz na stronie internetowej:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Pod danym linkiem znajdą Państwo materiały szkoleniowe, które ułatwią złożenie wniosku w Systemie.

 

Dokumenty do pobrania:

1.      wniosek MII

2.      załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

3.      załącznik nr 2 – zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni

4.      załącznik nr 3 – oświadczenie o ilości semestrów/półroczy, do których uzyskano pomoc ze środków PFRON

5.      załącznik nr 4 – uzasadnienie dotyczące zwiększenia kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego powyżej 3.000 zł

6.      załącznik nr 5 – zaświadczenie wydane przez zakład pracy

7.      załącznik nr 6 – dodatkowe informacje do wniosku

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone