0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Studenci!

Przypominamy, że do 28 lutego 2020 roku (do godziny 23:59) należy rozliczyć się z podpisanych umów w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W jaki sposób rozliczyć się z podpisanej umowy?

CZESNE + DODATEK à Osoby mające dofinansowanie do kosztów nauki (czesne) oraz do kosztów kształcenia (dodatek) muszą złożyć w Systemie SOW dwa wnioski rozliczeniowe – najpierw do czesnego, następie do dodatku.

Uwaga! Dopóki Realizator nie zatwierdzi wniosku o rozliczenie z pierwszej transzy (czesne), Wnioskodawca nie może złożyć następnego wniosku.

CZESNE LUB DODATEK à Osoby mające dofinansowanie tylko do kosztów nauki (czesne) lub tylko do kosztów kształcenia (dodatek) muszą złożyć jeden wniosek rozliczeniowy w Systemie SOW.

Uwaga! Osoby mające dofinansowanie tylko do kosztów kształcenia (dodatek) muszą najpierw powiadomić telefonicznie Realizatora o gotowości do złożenia wniosku rozliczeniowego.

Do pierwszego wniosku o rozliczenie należy dołączyć skan/zdjęcie podpisanej przez Wnioskodawcę oryginalnej faktury VAT za opłacone koszty czesnego (o ile dotyczy) oraz zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki w semestrze objętym dofinansowaniem (np. o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub o uczęszczaniu na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki).

Szczegółowa instrukcja składania wniosków znajduje się na stronie internetowej: www.pcpr.ostroda.pl, zakładka w menu nawigacyjnym „SOW – instrukcja”, rozdział 4.12 „Przygotowanie i składanie rozliczeń”.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 89 642 98 90. 
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone