0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

 
 

1. SPOKREWNIONA RODZINA ZASTĘPCZA

Tworzą ją najbliżsi członkowie rodziny: dziadkowie lub dorosłe rodzeństwo dziecka.

WSPARCIE:
- pomoc specjalistów,
- 694 zł miesięcznie na każde dziecko,
- 500 zł miesięcznie na każde dziecko w ramach programu 500+


2. NIEZAWODOWA RODZINA ZASTĘPCZA
Tworzą ją dalsi krewni (ciocia, wujek) lub osoby niespokrewnione z dzieckiem. Rodzice zastępczy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, nie rezygnują z dotychczasowego zatrudnienia.


WSPARCIE:
-  pomoc specjalistów,
- 1052 zł miesięcznie na każde dziecko,
- 500 zł miesięcznie na każde dziecko w ramach programu 500+,

3. ZAWODOWA RODZINA ZASTĘPCZA
Rodzicielstwo zastępcze staje się zawodem. Kiedy jeden z małżonków rezygnuje z zatrudnienia na rzecz zaopiekowania się niespokrewnionymi dziećmi, kiedy udostępnia swój dom i poświęca się wychowywaniu dzieci, wówczas poza wsparciem, może otrzymywać wynagrodzenie
z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Pod opieką rodziny przebywać może do trojga dzieci lub więcej jeśli są rodzeństwem.

WSPARCIE:
-  pomoc specjalistów,
- 1052 zł miesięcznie na każde dziecko,
- 500 zł miesięcznie na każde dziecko w ramach programu 500+,
- wynagrodzenie nie mniej niż 2500 zł.


4. ZAWODOWA SPECJALISTYCZNA RODZINA ZASTĘPCZA
Rodzicielstwo zastępcze staje się zawodem. Kiedy jeden z małżonków rezygnuje z zatrudnienia na rzecz zaopiekowania się niespokrewnionymi dziećmi z niepełnosprawnościami, może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej. Pod opieką rodziny przebywać może do trojga dzieci.

WSPARCIE:
-  pomoc specjalistów,
- 1052 zł miesięcznie na każde dziecko,
- 211 zł miesięcznie na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- 500 zł miesięcznie na każde dziecko w ramach programu 500+,
- wynagrodzenie nie mniej niż 2500 zł.

5. ZAWODOWA RODZINA ZASTĘPCZA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO
Rodzicielstwo zastępcze staje się zawodem. Kiedy jeden z małżonków rezygnuje z zatrudnienia na rzecz zaopiekowania się niespokrewnionymi dziećmi, wówczas poza wsparciem, może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego. Dzieci nie przebywają długo pod opieką tej rodziny, zwykle do uregulowania sytuacji prawnej dziecka
i przekazania go do adopcji lub rodziców naturalnych.

WSPARCIE:
-  pomoc specjalistów,
- 1052 zł miesięcznie na każde dziecko,
- 500 zł miesięcznie na każde dziecko w ramach programu 500+,
- wynagrodzenie nie mniej niż 2800 zł.

6.  RODZINNY DOM DZIECKA
Rodzicielstwo zastępcze staje się zawodem. Kiedy jeden z małżonków rezygnuje z zatrudnienia na rzecz zaopiekowania się niespokrewnionymi dziećmi, wówczas poza wsparciem, może otrzymywać wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka. Pod opieką takiej wielodzietnej rodziny przebywać może nawet ośmioro dzieci.

WSPARCIE:
-  pomoc specjalistów,
- 1052 zł miesięcznie na każde dziecko,
- 500 zł miesięcznie na każde dziecko w ramach programu 500+,
- wynagrodzenie nie mniej niż 2500 zł.

7. RODZINA POMOCOWA
To rodziny wspierające istniejące rodziny zastępcze, które nie są jeszcze gotowe do tego, by samodzielnie pełnić funkcję rodziny zastępczej. Zajmują się dziećmi przebywającymi w zawodowych formach rodzinnej pieczy zastępczej w czasie urlopu, pobytu w szpitalu, czy innej sytuacji losowej rodziców zastępczych.

WSPARCIE:
-  pomoc specjalistów,
- 1052* zł miesięcznie na każde dziecko,
- 500* zł miesięcznie na każde dziecko w ramach programu 500+,
- wynagrodzenie nie mniej niż 2400* zł
*proporcjonalnie do liczby dni pobytu pod opieką rodziny pomocowej

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone