0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych

  
Świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym wynikają z art. 80, 81, 82, 83 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia przysługujące spokrewnionym rodzinom zastępczym:
 • 746 zł. miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 • 500 zł. miesięcznie w ramach Programu 500+,
 • 227 zł. miesięcznie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z niepełnosprawnością,
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo,
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki –jednorazowo lub okresowo.

Świadczenia przysługujące niezawodowym rodzinom zastępczym:
 • 1131 zł. miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 • 500 zł. miesięcznie w ramach Programu 500+,
 • 227 zł. miesięcznie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z niepełnosprawnością,
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo,
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Świadczenia przysługujące zawodowym formom rodzinnej pieczy zastępczej:
 • 1131 zł. miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 • 500 zł. miesięcznie w ramach Programu 500+,
 • 227 zł. miesięcznie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z niepełnosprawnością,
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo,
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki –jednorazowo lub okresowo,
 • rodzina może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową,
 • rodzina może otrzymać środki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
 • rodzina może otrzymać środki na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone