0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wynagrodzenia dla zawodowych form rodzinnej pieczyZawodowym rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.
Wysokość wynagrodzenia określa ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz uchwała nr XI/111/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

W skrócie:
  1. 2400 zł brutto miesięcznie otrzymuje rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
  2. 2800 zł brutto miesięcznie otrzymuje rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
  3. 100 zł miesięcznie do wynagrodzenia dodatkowo na każde umieszczone dziecko.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone