0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktywny samorząd 2020 Moduł II

UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać elektronicznie poprzez ogólnopolską platformę informatyczną SOW (System Obsługi Wsparcia) , finansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Termin składania wniosków: od 01 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

WAŻNE: Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez Profil Zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Przypominamy, że Wnioskodawca który posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON ma możliwość otrzymania do 800 zł dodatku kosztów kształcenia (UWAGA: możliwość skorzystania z w/w zwiększenia dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy składają elektronicznie wniosek po raz pierwszy)

 

Pliki do pobrania (w przypadku składania wniosku w wersji papierowej):

      1.     Wniosek MII

      2.      cała lista załączników

      3.      załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

      4.      załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

      5.      załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego

      6.      załącznik nr 7 – zaświadczenie z uczelni/szkoły

      7.      załącznik nr 8 – oświadczenie o ilości semestrów/półroczy

      8.      załącznik nr 9 – uzasadnienie zwiększenia dofinansowania czesnego

      9.      załącznik nr 10 – zaświadczenie z Zakładu Pracy

      10.  załącznik nr 11 – dodatkowe informacje do wniosku

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone