0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

UWAGA!!!

 

Szanowni Państwo!

W związku z aktualną sytuacją w kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, 
w trosce o zdrowie interesantów oraz pracowników, uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt 
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie do niezbędnego minimum. Jeśli to możliwe, prosimy o kontakt za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

Prosimy o zrozumienie, rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

WSPÓLNIE MINIMALIZUJMY RYZYKO ZAKAŻENIA!
 

Telefon do Zespołu 89 6427388
 

 

Telefony Do PCPR:

Piecza zastępcza 89 642-98-83

Placówki opiekuńczo-wychowawcze, usamodzielnieni wychowankowie, ŚDS, DPS, cudzoziemcy 89 642-98-85

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 89 642-98-84

Aktywny samorząd 89 642-98-90

Fundusze zewnętrzne 89 642-98-89

Dyrektor 89 642-98-87

e-mail sekretariat@pcpr.ostroda.pl

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone