0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Powołanie Powiatowego Konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie w dniu 14 lipca 2020 roku, uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Komendą Powiatową Policji w Ostródzie. Porozumienie powołuje Powiatowego Konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym powiecie. Inicjatywa jest efektem realizowanego przez Powiat Ostródzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie projektu pn. Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej. Rozwiązanie wprowadzone w Powiecie Ostródzkim jest pierwszym tego typu projektem w Polsce i nawiązuje do rozwiązań znanych i sprawdzonych w systemie francuskim. Ze strony powiatu porozumienie podpisali: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk – Wicestarosta oraz ze strony Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie Marcin Danowski – Komendant Powiatowy Policji i podkom. Tomasz Korman – z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Ostródzie.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło informacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Foto: Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Ostródzie

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone