0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Komunikat Starosty Ostródzkiego

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19 informujemy, że z dniem 14.10.2020 r. do odwołania wstrzymujemy przyjmowanie interesantów w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie (dotyczy Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego).

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie lub elektronicznie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Dyrektor 89 642-98-87

Księgowość 89 642-98-88

Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych  89 642-98-84, 89 642-98-90

Dział pieczy zastępczej 89 642-98-83, 642-98-86

Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy 89 642-98-85

Fundusze zewnętrzne 89-642-98-89

e-mail: sekretariat@pcpr.ostroda.pl

 

Sprawy pilne i nagłe załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym. Dodatkowo na klatce przy drzwiach głównych umieszczone zostaną skrzynki / urny na dokumenty.

Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie, w porozumieniu ze Starostą Ostródzkim informujemy, że od 14.10.2020 r. do odwołania urząd nie będzie przyjmował interesantów osobiście.

 

Komisje będą odbywać się w trybie zaocznym, czyli bez osobistego udziału osoby zainteresowanej (jedynie na podstawie dokumentacji medycznej załączonej do wniosku).

O etapach postępowania  Państwa sprawy będziemy informować za pośrednictwem poczty lub telefonicznie.

Wnioski oraz wszelkie pisma  prosimy składać:

-  w skrzynce podawczej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 5 (główne wejście)

 lub

- za pośrednictwem tradycyjnej poczty (na adres Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda).

 

Prosimy o kontakt wyłącznie za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

Przypominamy, że wszystkie nasze druki wniosków są do pobrania na korytarzu w siedzibie Zespołu na III piętrze w przychodni lekarskiej (ul. Kościuszki 2) oraz  na stronie http://www.pcpr.ostroda.pl

 

 

Telefon do Zespołu 89 642-73-88
e-mail: pzon@pcpr.ostroda.pl

https://www.powiat.ostroda.pl/aktualnosci/2979-komunikat-starosty-ostrodzkiego-6.html

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone