0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wyjątkowe wyróżnienie - Diament Dobroci i Serca


Każdego roku 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.   
Czas pandemii spowodował, że uroczyste przekazanie okolicznościowej statuetki –  Diamentu Dobroci i Serca – przyznanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostało zorganizowane 15 lipca 2021 r. Wyróżnienia dotyczyły roku 2020. Wyróżniona rodzina – Państwo Katarzyna i Paweł Prusik – zostali zaproszeni wraz z dziećmi do Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Państwo Prusik odebrali z rąk wicestarosty Powiatu Ostródzkiego Pana Jana Kacprzyka i dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ostródzie Pana Tomasza Podsiadło statuetkę, gratulacje i słowa wielkiego uznania za ich pracę.
Państwo Katarzyna i Paweł Prusik rozpoczęli przygodę z rodzicielstwem zastępczym 
w 2015 roku, od roku 2018 Państwo Prusik pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej.
Państwo Katarzyna i Paweł Prusik są zgodnym i kochającym się małżeństwem, pełnym oddania dzieciom, dbają o bliskie więzi rodzinne i współpracują na rzecz dzieci 
i rodziny. Państwo Prusik przyjmują do swojego domu dzieci potrzebujące opieki, troski 
i miłości. Obecnie pod Ich opieką znajduje się czworo dzieci. Państwo Katarzyna i Paweł Prusik, o dzieciach zawsze wyrażają się w superlatywach zawsze z troskliwością, zaangażowaniem  i dbałością. Rodzice zastępczy podejmują wiele działań aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju, zapewniają dzieciom realizację szczególnych 
i specjalistycznych potrzeb.
Państwo Prusik współpracują z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, a Ich otwartość, prawdziwość i transparentność działań pozwala mieć  pewność, że praca na rzecz dzieci wypełniania jest w sposób zasługujący na wyróżnienie.
 
    
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone