0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktywni Niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formy wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością:
• Asystencja osobista i Budżet osobisty - https://bit.ly/Asystencja_osobista
• Wspomagające i alternatywne metody komunikacji - https://bit.ly/AAC-informacja
• Mobilny Doradca włączenia społecznego - https://bit.ly/MDWS_informacja
• Wspierane podejmowanie decyzji - https://bit.ly/Wspierane

Formy wsparcia dla osoby na co dzień wspierającej osobę z niepełnosprawnością (np. rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, rodzeństwo):
• Poszerzone wsparcie wytchnieniowe - https://bit.ly/PWW_informacja
• Fundusze powiernicze - https://bit.ly/Fundusze_powiernicze

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi formami wsparcia klikając w linki powyżej, przy ich nazwach.

Osoby zainteresowane otrzymaniem którejkolwiek z wyżej wymienionych form wsparcia, prosimy o uzupełnienie formularza wstępny udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia.

Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma Partnerami społecznymi: Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie poinformuje Państwa pracownik projektu.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone