0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

 Plansza informująca o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa

 

Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności


Program jest realizowany w Powiecie ostródzkim poprzez świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia.

Całkowita wartość zadania: 244.800,00 zł
Wysokość dofinansowania: 244.800,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202, tel. 89 6429889 e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone