0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie prosi o kontakt osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Przewiduje się, że program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przez osoby wskazane przez uczestnika programu. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika w 2023 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin.

Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych mieszkańców Powiatu Ostódzkiego

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 89 oraz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone