0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

W związku z możliwością aplikowania do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie prosi o kontakt osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych mieszkańców Powiatu Ostódzkiego.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 89 oraz na stronie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone