0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

Od lutego 2023 r. znacząco wzrosną wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, które w sposób zawodowy zajmują się całodobową opieką nad dziećmi. Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż kwota 4100 zł., natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 5084 zł.
 
Osoby, które chciałyby przyjąć dziecko pod swój dach oraz osoby zainteresowane opieką nad dzieckiem zapraszamy na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 406 tel. 89 642 98 83.

 

Zawodowe rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka z tytułu pełnienia swojej funkcji otrzymują wynagrodzenie, mają prawo do wypoczynku, uzyskują pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich; mogą otrzymywać:

  • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową
  • środki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
  • środki na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.


Rodzina zastępcza to miejsce dla dzieci, którymi nie mogą opiekować się rodzice biologiczni. Wciąż brakuje tych miejsc, domów zastępczych, gdzie dzieci, które w swoim życiu wiele przeżyły, często doznały krzywdy i przemocy, które niosą ciężar doświadczeń, mogłyby znaleźć schronienie i ciepło. Praca rodziców zastępczych jest trudna i odpowiedzialna. Rodzice zastępczy nie są jednak pozostawieni bez wsparcia i mogą liczyć m.in. na pomoc finansową i psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzinom zastępczym przysługują, co miesiąc, świadczenia:

  • 1189 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej
  • 500 zł w ramach Programu 500+
  • 239 zł dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z niepełnosprawnością,

 

Dodatkowo rodziny zastępcze mają możliwość uzyskania:

  • dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
  • świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
  • świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki –jednorazowo lub okresowo
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone