0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Sprzęt rehabilitacyjny

 

Kto może otrzymać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

 

 • Osoba z niepełnosprawnością posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekający. Honorowane jest również orzeczenie ZUS o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Orzeczenie musi być aktualne w chwili składania wniosku, jak również w momencie wypłaty dofinansowania.
 

√ PORADA – jeżeli nie posiadasz żadnego orzeczenia możesz się o nie postarać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Przejdź do Zespołu Orzekającego

 

 • Wnioskowany sprzęt jest adekwatny do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i rehabilitacja będzie odbywała się w domu.
 • Mieszkaniec powiatu ostródzkiego.

 

 

Czy wysokość dochodów ma znaczenie

 

TAK, przy czym kryterium dochodowe zależne jest od tego, czy prowadzisz samodzielne gospodarstwo domowe czy też wspólnie z innymi osobami np. członkami rodziny.

Zobacz aktualne kryteria dochodowe

 

Kryteria obowiązujące od 01 marca do 31 maja 2023 r.:

 • osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe – 3.366,74 zł (na osobę miesięcznie)
 • osoby gospodarująco samotnie – 4.376,77 zł

 

√ WAŻNE: W przypadku przekroczenia limitu dochodu na osobę miesięcznie dofinansowanie nie może być udzielone.

 

 

Co to jest sprzęt rehabilitacyjny

Nie ma konkretnego katalogu określającego jaki sprzęt można dofinansować w ramach tego zadania.

Opierając się jednak o przepisy prawa należy mieć na uwadze, że musi być to sprzęt wspomagający proces rehabilitacji, przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, celem osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania. Rodzaj sprzętu musi być dobrany stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i być do użytku domowego.

Najprościej ujmując są to sprzęty do ćwiczeń w domu takie jak:

 • Rower stacjonarny
 • Bieżnia
 • Orbitrek
 • Rotor
 • Materac gimnastyczny
 • Piłki rehabilitacyjne, wałki, taśmy gumowe, ciężarki, drabinki itp.


Co nie jest sprzętem rehabilitacyjnym

Do sprzętu rehabilitacyjnego nie można zaliczyć sprzętów medycznych, diagnostycznych, rekreacyjnych czy zastępujących środek transportu. Są to takie sprzęty jak np. urządzenia typu lampy bioptron, koncentratory tlenu, ciśnieniomierze, rowery do jazdy w terenie w tym rowery trójkołowe.

 

 

Termin złożenia wniosku

Wniosek możesz złożonyć w każdym czasie.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe może się zdarzyć, że wniosek złożony pod koniec roku nie zostanie zrealizowany. Wniosek taki przechodzi na rok następny i jest realizowany po otrzymaniu budżetu na nowy rok. Czas oczekiwania w takich przypadkach znacznie się wydłuża, ale nie ma potrzeby składania nowego wniosku.

 

Jaki wniosek należy złożyć

 

Wniosek możesz złożyć elektronicznie w systemie SOW - kliknij tutaj

Wniosek możesz złożyć w wersji papierowej - kliknij tutajWe wniosku podaje się dane dotyczące osoby z niepełnosprawnością.


√ PORADA: W przypadku dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej rodzic lub opiekun prawny podpisuje wniosek i podaje swoje dane na końcu wniosku.

 

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Zaświadczenie od lekarza z zaleceniem używania konkretnego sprzętu

√ Zaświadczenie może wystawić lekarz rodzinny lub inny adekwatny do rodzaju schorzenia (druk zaświadczenia przy wniosku)

 • Kserokopię dokumentu poświadczającego opiekę prawną w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej lub pełnomocnictwo notarialne w innych przypadkach
 • Wycenę sprzętu

 


Kiedy można kupić sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt można zakupić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. O terminie podpisania umowy pracownik PCPR poinformuje telefonicznie lub pisemnie.√ WAŻNE: sprzęt kupiony przed podpisaniem umowy nie będzie dofinansowany.

 

Kto prowadzi sprawę

Zespół do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

kontakt osobisty: ul. Jana III Sobieskiego 5 (budynek Starostwa Powiatowego)

Pok. 212, I piętro


kontakt telefoniczny: 89/642 98 84

 

 

Podstawy prawne

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone