0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Kto może otrzymać dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

 • Osoba z niepełnosprawnością posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekający. Honorowane jest również orzeczenie ZUS o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Orzeczenie musi być aktualne w chwili składania wniosku, jak również w momencie wypłaty dofinansowania.

 

√ PORADA – jeżeli nie posiadasz żadnego orzeczenia możesz się o nie postarać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Przejdź do Zespołu Orzekającego

 

 • Posiadająca zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot, wystawione przez lekarza oraz zatwierdzone przez NFZ.
 • Mieszkaniec powiatu ostródzkiego.

 


Czy ma znaczenie wysokość dochodów

TAK, przy czym kryterium dochodowe zależne jest od tego, czy prowadzisz samodzielne gospodarstwo domowe czy też wspólnie z innymi osobami np. członkami rodziny.

Zobacz aktualne kryteria dochodowe

Kryteria obowiązujące od 01 września do 30 listopada 2023 r.:

 • osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe – 3.502,88 zł (na osobę miesięcznie)
 • osoby gospodarująco samotnie – 4.553,74 zł

 

√ WAŻNE: W przypadku przekroczenia limitu dochodu na osobę miesięcznie dofinansowanie nie może być udzielone.


Co to są przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Są to przedmioty wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot wystawia lekarz o specjalizacji wskazanej w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

√ PORADA: jeżeli nie wiesz jaki lekarz może wystawić zlecenie na przedmiot, którego potrzebujesz, udaj się do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny pokieruje do odpowiedniego specjalisty.

 

Najczęściej kupowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 • Pieluchomajtki
 • Aparaty słuchowe
 • Wózki inwalidzkie
 • Balkoniki
 • Protezy
 • Ortezy itp.

 

√ UWAGA: Jeżeli zakupisz przedmiot będący na liście Ministra Zdrowia, ale bez zlecenia lekarza i finansowego udziału NFZ dofinansowanie ze środków PFRON nie będzie udzielone.

 

 

Termin złożenia wniosku

Wniosek może być złożony w każdym czasie.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe może się zdarzyć, że wniosek złożony pod koniec roku nie zostanie zrealizowany. Wniosek taki przechodzi na rok następny i jest realizowany po otrzymaniu budżetu na nowy rok. Czas oczekiwania w takich przypadkach znacznie się wydłuża, ale nie ma potrzeby składania nowego wniosku.

 

 

Jaki wniosek należy złożyć

 • Wniosek możesz złożyć elektronicznie w systemie SOW - kliknij tutaj

 

 

We wniosku podaje się dane dotyczące osoby z niepełnosprawnością.

√ PORADA: W przypadku dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej rodzic lub opiekun prawny podpisuje wniosek i podaje swoje dane na końcu wniosku.

 

 

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku

 

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (punkt apteczny lub sklep medyczne wydrukuje je z systemu w momencie zakupu przedmiotu)
 • Kserokopię dokumentu poświadczającego opiekę prawną w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej lub pełnomocnictwo notarialne w innych przypadkach
 • Faktura za zakupiony przedmiot z określoną kwotą opłaconą w ramach NFZ oraz wysokość udziału własnego.

 

√ UWAGA: składając wniosek można również dołączyć fakturę proforma, szczególnie, gdy przedmiot jest drogi i chcesz czekać na dofinansowanie ze środków PFRON. W takim przypadku musisz się liczyć z tym, że przedmiot nie zostanie wydany przez sklep do momentu dokonania przelewu przez PCPR. Pracownik PCPR przed wypłatą dofinansowania poprosi o dostarczenie faktury oryginalnej.


 

Kiedy można kupić przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W każdym czasie - pod warunkiem posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz zlecenia na zaopatrzenie w dany przedmiot.

 

 

Kto prowadzi sprawę

Zespół do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych

kontakt osobisty: ul. Jana III Sobieskiego 5 (budynek Starostwa Powiatowego)
Pok. 212, I piętro


kontakt telefoniczny: 89/642 98 84

 

 

Podstawy prawne
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone