0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Program korekcyjno-edukacyjny

 

Dla kogo jest program korekcyjno-edukacyjny?

Program kierowany jest do osób zamieszkujących powiat ostródzki, w szczególności:

  • osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”
  • osób kierowanych przez Policję, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, Kościół, organizacje kościelne i inne instytucje
  • osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w odziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii
  • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności

 


Po co jest program korekcyjno-edukacyjny?


Celem programu jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań agresywnych na rzecz podstawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników, w tym nauczenia samokontroli osoby stosującej przemoc. Obejmuje sesje indywidulane i grupowe.  

 

Kto realizuje program?


Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.


Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, najczęściej w soboty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

√ Udział w programie korekcyjno-edukacyjnym jest bezpłatny.

 

Jak można się zgłosić do programu?


Rekrutacja do programu trwa cały czas.
Zapisy osób chętnych prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 203 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 85

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone