0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wydawanie kart parkingowych - zmiany!

Od 29 września zmianie ulega tryb wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Powracają przepisy obowiązujące przed pandemią.

 

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Najważniejsze zmiany to:

  • utrata ważności formularza wniosku obowiązującego podczas pandemii i powrót do formularza wniosku obowiązującego przed pandemią
  • osoba niepełnosprawna ubiegająca się o wydanie karty parkingowej składa wniosek osobiście i podpisuje go w obecności przewodniczącego Zespołu lub osoby przez niego upoważnionej, za wyjątkiem:
    1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
    2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
    3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
  • osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty parkingowej.
  • wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone