0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Świadczenie wspierające - nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością

Jeśli chcesz otrzymać świadczenie wspierające musisz złożyć wniosek w Wojewódzkim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokumenty, które musisz złożyć:
  1. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (doc)
  2. Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem (doc)
Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć:
  1. Kopię posiadanego orzeczenia - jeśli dotyczy.
  2. Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby niepełnosprawnej albo osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych, o których mowa w art. 6b ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2023 poz. 100, z późn. zm.) - jeżeli dotyczy.
  3. Upoważnienie do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej - jeżeli dotyczy.


Dokumenty możesz składać od 01 stycznia 2024 r.


Dokumenty możesz przesłać na adres:

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg

 

Więcej informacji uzyskasz w Wojewódzkim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod numerem telefonu 055 232 74 26

 

WAŻNE!

Po otrzymaniu decyzji z Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę świadczenia wspierającego.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone