0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w roku 2024 będzie realizować program „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w załączniku: Program - „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 oraz na stronie internetowej: niepelnosprawni.gov.pl


Aby ubiegać się o wsparcie usług opieki wytchnieniowej, należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wypełnioną kartę zgłoszenia do programu, (zał. nr 7 do programu) ,
  2. podpisaną klauzulę RODO (zał. nr 12 do programu) ,
  3. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
  4. wypełnione oświadczenie (zał. nr 1 do regulaminu realizacji Projektu)

Dokumenty można złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5:

  • w Biurze Obsługi - pok. 133 (parter)  
  • w Kancelarii - pok. 204 (I piętro) WAŻNE! Termin składania dokumentów: od dnia 23.01.2024 r. do dnia 29.02.2024 r.
WAŻNE!

Termin składania dokumentów: od dnia 23.01.2024 r. do dnia 29.02.2024 r.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone