0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady

 

4 marca odbyło się dziesiąte spotkanie drugiej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Ostródzkiego. Jego tematem było omówienie katalogów rzeczowych urządzeń, materiałów, robót i innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się oraz likwidacji barier technicznych. Gościnnie w spotkaniu uczestniczyła pani Grażyna Górska-Ahmad (Powiatowy Urząd Pracy), która przedstawiła realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone