0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Skorzystaj z porady specjalisty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zaprasza do bezpłatnego korzystania ze specjalistycznego poradnictwa. Od dnia 15 września odbywać się będą spotkania z psychologiem, pedagogiem oraz radcą prawnym zgodnie z ustalonym porządkiem. Z proponowanej pomocy skorzystać mogą rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu powiatu ostródzkiego, a także osoby posiadające problemy wychowawcze w tym zagrożone interwencją sądu oraz utratą praw rodzicielskich. Spotkania odbywać się będą w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Ostródzie przy ulicy Sienkiewicza 4/1 oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży Promyk w Morągu przy ulicy Żeromskiego 19.

 

Planowany porządek spotkań:

I. Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 4/1
Psycholog
godz. 11.30 – 13.30 

- 15.09.2009
- 29.09.2009
- 13.10.2009
- 27.10.2009
- 10.11.2009
- 24.11.2009
 - 08.12.2009 

 

 Radca prawny
godz. 15.00 – 17.00 

- 17.09.2009
- 24.09.2009
- 01.10.2009
- 08.10.2009
- 15.10.2009
- 22.10.2009
- 29.10.2009
- 05.11.2009
- 12.11.2009
- 19.11.2009
- 26.11.2009
- 03.12.2009

Pedagog
godz. 15.00 – 17.00

- 17.09.2009
- 01.10.2009
- 15.10.2009
- 29.10.2009
- 12.11.2009
- 26.11.2009
- 10.12.2009
 

 


II. Dom dla Dzieci i Młodzieży Promyk w Morągu, ul. Żeromskiego 19

 Psycholog
godz. 11.30 – 13.30
 

- 22.09.2009
- 06.10.2009
- 20.10.2009
- 03.11.2009
- 17.11.2009
- 01.12.2009
- 15.12.2009


Pedagog
godz. 11.30 – 13.30

- 22.09.2009
- 06.10.2009
- 20.10.2009
- 03.11.2009
- 17.11.2009
- 01.12.2009
- 15.12.2009

Radca prawny
godz. 15.00 – 16.30
 
- 23.09.2009
- 30.09.2009
- 07.10.2009
- 14.10.2009
- 21.10.2009
- 28.10.2009
- 04.11.2009
- 18.11.2009
- 25.11.2009
- 02.12.2009
- 09.12.2009
 


Konsultacje specjalistów są udzielane bezpłatnie.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach mogą zgłaszać się telefonicznie do Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Ostródzie pod numer (089) 642-02-99. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Mickiewicza 32, pod numerem telefonu 089 646 04 05.Projekt "Twoje Problemy naszym wyzwaniem" - PCPR wspiera rodziny zastępcze jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone