0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Gdzie szukać pomocy?

 

WYKAZ
INSTYTUCJI I PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC RODZINIE NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO

Lp.

Instytucje i placówki

Kontakt

Forma pomocy

1.

Poradnia Rodzinna

Przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Czarnieckiego 3,
14-100 Ostróda

(89) 646 59 05

-  poradnictwo: przedmałżeńskie, małżeńskie doradztwo
w zakresie naturalnego planowania rodziny i komunikacji międzyosobowej

2.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Sportowa 1
14-100 Ostróda

(89) 646 65 98

-  pomoc psychologiczna dla dzieci
(0-18 lat)  i rodziców,
-  inna: grupy wsparcia

3.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Leśna 6
14-300 Morąg

(89) 757 20 11

-  terapia rodzinna, terapia indywidualna i zbiorowa, poradnia logopedyczna dla dzieci,
-  poradnictwo pedagogiczne dla rodziców, pomoc dzieciom
z trudnościami w nauce

4.

Szkoła Rodzenia przy Szpitalu
ul. Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg

(89) 757 42 31

-  poradnictwo: przygotowanie pacjentek psychiczne i fizyczne do porodu,
- inna: dydaktyczna, poradnictwo

5.

Oddział „Johaniter”

ul. Sienkiewicza 15
14-100 Ostróda

(89) 646 93 88

-  materialna: leki, środki opatrunkowe,
- opieka: dojazdy do chorych,

-  inna: urządzenia rehabilitacyjne

6.

Stacja socjalna „Johanniter”
ul. Pomorska 23
14-300 Morąg

(89) 757 53 92

- materialna: leki, środki opatrunkowe,
-opieka: dojazdy do chorych, pielęgnacja, dowóz na badania lekarskie i laboratoryjne,
-  inna: urządzenia rehabilitacyjne, środki czystościowe, odzież, pościel, bielizna

7.

Punkt Interwencji Kryzysowej

Szymonowo 14
14 - 330 Małdyty

(89) 758 60 13

- schronienie, wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie,
- opieka z zakwaterowaniem

8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dąbrówno
 ul. Agrestowa 2
14-120 Dąbrówno

(89) 647 44 68

- zapewnienie podstaw egzystencji,
-  przyznawanie zasiłków,
- prowadzenie pracy socjalnej,
- utrzymywanie odpowiedniej infrastruktury socjalno-technicznej,
- ochrona dziecka i rodziny,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie. 

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Grunwald
Gierzwałd 7
14-107 Gierzwałd

(89) 647 21 47

10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Łukta
ul. Mazurska 10
14-105 Łukta

(89) 647 21 47

11.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Małdyty
ul. Kopernika 13B
14-330 Małdyty

(89) 758 61 95

12.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miłakowo
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo

 

(89) 757 83 46

13.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miłomłyn
ul. Twarda 12
14-140 Miłomłyn

(89) 642 58 30

14.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Morąg
ul. Dworcowa 9
14-300 Morąg

(89) 757 43 58

15.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ostróda
ul. Olsztyńska 2
14-100 Ostróda

(89) 646 22 01

16.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda

(89) 676 07 05

17.

Poradnia Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień
ul. Warmińska 23
14 – 300 Morąg

(89) 757 22 41

morag@twojezdrowie.med.pl

- poradnictwo: poradnia zatrudnia psychiatrę i terapeutów 

18.

Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy
w rodzinie
ul. Olsztyńska 2
14 – 100 Ostróda

(89) 646 03 81

- poradnictwo: wsparcie psychiczne, podstawowe porady prawne, pierwszy kontakt,
- opieka: pilotowanie przypadków

19.

Punkt konsultacyjno – informacyjny
w zakresie przemocy domowej
ul. Ostródzka 36,

14-105 Łukta

783682273

- poradnictwo: uzależnienia, przemoc w rodzinie

20.

Punkt informacyjno – konsultacyjny
ds. Uzależnień i Przemocy
ul. Dworcowa 7
14 – 300 Morąg

(89) 757 23 73

- poradnictwo: pedagog, psycholog, radca prawny, terapeuta uzależnień, konsultant – MONAR-u

21.

Punkt Interwencji Kryzysowej

Szymonowo 14
14-330 Małdyty

(89) 758 60 13

Szymonowo@wp.pl

- poradnictwo: praca socjalna, pomoc: prawna, medyczna, psychologiczna

22.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

ul. Nadleśna 1a
14  – 140 Miłomłyn

(89) 647 30 38

- organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

23.

Miłakowski Dom Kultury
ul. Nowotki 20
14 – 310 Miłakowo

(89) 758 71 14

- poradnictwo: rozwiązywanie różnych problemów

24.

Morąski Dom Kultury i Sportu
 ul. Mickiewicza 19
14 – 300 Morąg

(89) 757 26 40

- poradnictwo: organizacja czasu wolnego młodzieży i dzieci, organizacja wolontariatu

25.

Ośrodek Kultury

ul. Ostródzka ,

14-100 Samborowo

 

(89) 647 60 55

- Upowszechnianie kultury, wiedzy,

działania informacyjne, wystawy,

imprezy okolicznościowe 

26.

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Kopernika 13b

14-330 Małdyty

(89) 758 61 34

gok.maldyty@wp.pl

- Upowszechnianie kultury, wiedzy,

działania informacyjne, wystawy,

imprezy okolicznościowe 

27.

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Ogrodowa 3

14-120 Dąbrówno

 

(089) 647 40 55

 

- Upowszechnianie kultury, wiedzy,

działania informacyjne, wystawy,

imprezy okolicznościowe 

28.

Gminny Ośrodek Kultury

Gierzwałd 7

14-107 Gierzwałd

 

(89) 647-20-59

gci@grunwald.info.pl

- zajęcia świetlicowo – terapeutyczne,

- wioska internetowa

29.

Oratorium dla dzieci i młodzieży

Parafia Rzymsko – Katolicka
ul. Kopernika 3
14 – 310 Miłakowo

(89) 757 74 66

-  poradnictwo: rozwiązywanie różnych problemów,
- pomoc finansowa,
-  inna: opieka religijna, wyjazdy

30.

Oratorium dla dzieci i młodzieży

Św. Dominika Savio

ul. Filtrowa 1
14 – 100 Ostróda

(89) 646 4692

 

oratorium.ostroda@sp.pl

i.s.i.a@wp.pl

 

www.oratorium-ostroda.lap.pl

- poradnictwo: spotkania
z ciekawymi ludźmi, pogadanki

31.

Klub młodzieżowy

ul. Mazurska 2
14 – 105 Łukta

(89) 647 51 48

- poradnictwo: zaangażowanie dzieci
i młodzieży w życie kulturalne

32.

Uczniowski Klub Sportowy

Szkoła Podstawowa
 ul. Szkolna 6
14 – 330 Małdyty

(89) 757 60 74

- opieka: nieodpłatne zajęcia sportowe  

33.

Uczniowski Klub Sportowy

Zespół Szkół
ul. Olsztyńska 3
14 – 310 Miłakowo

(89) 758 76 28

-  poradnictwo: pedagogiczne,

34.

Uczniowski Klub Sportowy

ul. Warszawska 17
14 – 105 Łukta

(89) 647 51 35

-  poradnictwo: wdrażanie do uprawiania sportu

35.

Uczniowski Klub Sportowy

MOS
ul. Piłsudskiego
14 – 100 Ostróda

(89) 646 74 52

- poradnictwo: sekcje sportowe  

36.

Szkolny Klub Sportowy

ul. Pasłęcka 15
14 – 140 Miłomłyn

(89) 647 30 15

- organizacja czasu wolnego dzieci
i młodzieży

37.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „WARMIAK”

ul. Mazurska 2
14 – 105 Łukta

(89) 647 50 76

- poradnictwo: propagowanie sportu,

38.

Świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi

ul. Dworcowa 7
14 – 300 Morąg

(89) 757 23 73

-  poradnictwo: zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci na bazie szkół i świetlic wiejskich,
- inna: terapia indywidualna, konsultacje

39.

Świetlica Terapeutyczna

ul. Sportowa 1
14 – 100 Ostróda

(89)  646 41 41

- poradnictwo: terapeutyczne, psychologiczno – pedagogiczne,
- inna: terapia indywidualna, konsultacje

40.

Świetlica Środowiskowa dla dzieci z rodzin romskich

ul. Olsztyńska 2
14 – 100 Ostróda

(89) 646 22 01

- opieka: zajęcia opiekuńcze, edukacyjne i korekcyjne

41.

Świetlice
Opiekuńczo – wychowawcze

Miejscowości: Pelnik, Łukta, Florczaki, Ględy, Ramoty, Mostkowo
14 – 105 Łukta

(89) 647 58 21

(89) 647 59 67

- poradnictwo: zajęcia edukacyjno – profilaktyczne i komputerowe,

42.

Świetlica Środowiskowa

Szymonowo 15 a
14 – 330 Małdyty

(89) 758 61 24

- poradnictwo: zajęcia edukacyjne, socjoterapeutyczne, komputerowe
-  inna: organizacja czasu wolnego

43.

Ognisko pracy pozaszkolnej

ul. Warszawska 17
14 – 105 Łukta

(89) 647 51 35

- zajęcia pozalekcyjne

44.

Związek Harcerstwa Polskiego

ZHP Hufiec Ostróda
ul. Sienkiewicza 28
14-100 Ostróda

(89) 646 20 36
(89) 646 94 51

- organizacja czasu wolnego dzieci
i młodzieży

ZHP Hufiec Morąg

ul. Wenecka 1
14-300 Morąg

 

- organizacja czasu wolnego dzieci
i młodzieży

45.

Specjalny Ośrodek
Szkolno– Wychowawczy

ul. Olsztyńska 9a
14 – 310 Miłakowo

(89) 758 74 06

- poradnictwo: pedagogiczne

46.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Szymanowo 2
14 – 300 Morąg

(89) 757 45 69

sosw@interia.pl

- poradnictwo: rehabilitacja, resocjalizacja, logopedia

47.

Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy

ul. Grunwaldzka 13
 14 – 100 Ostróda

(89) 646 26 51

- poradnictwo: dydaktyka, opieka wychowawcza,
-  finansowa: dożywianie,
- materialna: wyposażenie
w odzież
- opieka całodobowa

48.

Ośrodek Rehabilitacyjno
-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14 – 100 Ostróda

(89) 646 49 29

-  rehabilitacja i terapia,
- wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka,
- wychowanie przedszkolne
i realizacja obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki,
- opieka terapeutyczna,
-  wspieranie rodzin

49.

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. 11 Listopada 25
14 – 100 Ostróda

(89) 646 93 34

sds@mops.ostroda.pl

-  poradnictwo: terapia zajęciowa
-  opieka dzienna
-  inna: dożywianie

50.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grunwaldzka 19 a
14 – 100 Ostróda

(89) 646 49 29

Placówka wsparcia dziennego dla osób z upośledzeniem umysłowym – typ B

51.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Szkolna 12

14-300 Morąg

(89) 672 3451

Świadczenie usług opiekuńczych i bytowych dla osób psychicznie chorych

52.

Dom Pomocy Społecznej
 MOLZA
14 – 105 Łukta

(89) 647 50 51

-  opieka całodobowa

53.

Dom Pomocy Społecznej
Im. Michała Archanioła

Ul. Gdańska 14

14-106 Szyldak

(89) 647 65 65

Szyldak@dps.pl

- placówka całodobowa dla osób przewlekle, psychicznie chorych

54.

Środowiskowy Dom Samopomocy

„Ostoja”

ul. Sienkiewicza 15

14-100 Ostróda

(89) 646 08 95

 

pkps.cis.ostroda@wp.pl

- poradnictwo: terapia zajęciowa

 - opieka dzienna
-  inna: dożywianie

55.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Tarda

14-140 Miłomłyn

(89) 646 08 95

pkps.cis.ostroda@wp.pl

-  poradnictwo: terapia zajęciowa

 - opieka dzienna
-  inna: dożywianie

56.

Rodzinny Dom Pomocy
– Usługi Opiekuńcze dla Seniorów

Reszki 5,

14-100 Ostróda

501067649

- Świadczenie usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych

57.

Rodzinny Dom Pomocy „Leoniszki”

Samborowo

ul. Szkolna 19b,

14-100 Ostróda

695826174

- Świadczenie usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych

58.

Dom Opieki

14-300 Morąg,

ul. Malinowa 8

608586273 dom.opieki.modrzew@wp.pl

- placówka całodobowa dla osób starszych i obłożnie chorych

59.

Dom Odzyskanych Dla Życia „Markot”
w Marwałdzie
Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

 

 

(89) 647 44 44

 

- placówka całodobowa

60.

 

Przytulisko przy Kościele Zielonoświątkowym,

14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 7

 

(89) 757 69 73

„ ogrzewalnia”, odzież, drobne artykuły żywnościowe

61.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

14-300 Morąg

ul. Wróblewskiego 15

 

(89) 757 63 60

tpdmorag@wp.pl

wtzmorag@wp.pl

- edukacja os. niepełnosprawnych i ich rodzin, sport, turystyka, kultura, krajoznawstwo, rehabilitacja społeczno-zawodowa

 62.

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukcie z siedzibą
w Wolinach 20
14 – 105 Łukta

089) 647 55 54

  -  inna: zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w wieku od 13 do 25 lat zapobiegające patologią
i skłanianie do aktywizacji zawodowej (np. zajęcie komputerowe, pomaganie w odrabianiu lekcji ,,odrabianki”, warsztaty edukacyjno - wychowawcze

63.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Sienkiewicza 15

14-100 Ostróda

(89) 646 08 93

- placówka całodobowa, odzież, drobne artykuły żywnościowe

64.

Socjalizacyjna Placówka
opiekuńczo – wychowawcza

Dom dla Dzieci im. Sybiraków
Szymonowo 14
14 – 330 Małdyty

(89) 758 60 13

- opieka całodobowa,
- terapia pedagogiczna,
- praca z rodziną naturalną

65.

Socjalizacyjna Placówka
opiekuńczo – wychowawcza

Dom dla Dzieci Bezpieczny Start

Szymonowo 14
14 – 330 Małdyty

(89) 758 60 13

szymonowo@wp.pl

- opieka całodobowa,
- terapia pedagogiczna,
- praca z rodziną naturalną

66.

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka
opiekuńczo – wychowawcza

Dom dla Dzieci
i Młodzieży „PROMYK”
ul. Żeromskiego 19
14 – 300 Morąg

(89) 757 46 53

szymonowo@wp.pl

- opieka całodobowa,
- terapia pedagogiczna,
- praca z rodziną naturalną

67.

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka
opiekuńczo – wychowawcza

Dom dla Dzieci
i Młodzieży „PROMYK I”
ul. Żeromskiego 19
14 – 300 Morąg

(89) 757 46 53

- opieka całodobowa,
- terapia pedagogiczna,
- praca z rodziną naturalną

68.

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka
opiekuńczo – wychowawcza

Dom dla Dzieci
i Młodzieży „PROMYK II”
ul. Żeromskiego 19
14 – 300 Morąg

(89) 757 46 53

- opieka całodobowa,
- terapia pedagogiczna,
- praca z rodziną naturalną

69.

Biuro Pełnomocnika ds. P i RPA
ul. Olsztyńska 2
14 – 100 Ostróda

(89) 646 03 80

(89) 646 03 82

- poradnictwo: profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych

70.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Olsztyńska 2
14 – 100 Ostróda

 

(89) 646 03 82

 - poradnictwo: profilaktyka
i rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,  profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, współpraca
z ośrodkami lecznictwa odwykowego, udzielanie porad osobom uzależnionym i ich rodzinom, współpraca z kuratorami sądowymi i innymi służbami lokalnymi

71.

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

14-100 Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

(89) 676 07 92

Pierwszy kontakt , porady prawne, socjalne, motywacja do leczenia, informacja, wsparcie psychologiczne

72.

Poradnia  Leczenia Uzależnień

14 – 300  Morąg

ul. Warmińska 23

przy NZOZ

 

(89) 757 22 41

morag@twojezdrowie.med.pl

- poradnictwo: psycholog, psychiatra, pomoc terapeutyczna
i psychologiczna z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie

73.

Poradnia Leczenia Uzależnień

Ul. Kościuszki 2

14-100 Ostróda

(89) 642 95 50

- poradnictwo: psycholog, psychiatra, pomoc terapeutyczna
i psychologiczna z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie

74.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

NZOZ MEDICAL CENTER

Ul. Jagiełły 1 b

14-100 Ostróda

(89) 646 32 26

- poradnictwo: psycholog, psychiatra, pomoc terapeutyczna
i psychologiczna z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie

75.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Dworcowa 7
14 – 300 Morąg

 

(89) 757 23 73

gkrpa.morag@neostrada.pl
- poradnictwo: profilaktyka
i rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,  profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, współpraca z ośrodkami lecznictwa odwykowego, udzielanie porad osobom uzależnionym i ich rodzinom, współpraca z kuratorami sądowymi i innymi służbami lokalnymi

76.

Biuro Pełnomocnika
Ds. P i RPA

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar przemocy w Rodzinie

Gierzwałd 57/13
14 – 107 Gierzwałd

 

(89) 647 29 39

- poradnictwo: profilaktyka
i rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,  profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, współpraca
z ośrodkami lecznictwa odwykowego, udzielanie porad osobom uzależnionym i ich rodzinom, współpraca z kuratorami sądowymi i innymi służbami lokalnymi

- poradnictwo: prawne, socjalne, motywacja do leczenia, informacja, wsparcie psychologiczne

77.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gierzwałd 57/13
14 – 107 Gierzwałd

 

(89) 647 29 39

-  poradnictwo: prawne, socjalne, motywacja do leczenia, informacja, wsparcie psychologiczne

78.

Gabinet Psychologiczny
 ul. Jagiełły 2A
14 – 100 Ostróda

 

502 166 567

- poradnictwo: psycholog, psychiatra, pomoc terapeutyczna
i psychologiczna z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie

79.

Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy
w rodzinie
ul. Jagiełły 1b
14 – 100 Ostróda

(89) 642 11 61

- poradnictwo: pierwszy kontakt, wsparcie psychiczne, podstawowe, porady prawne (grupy wsparcia)  

80.

Gminna Komisja ds.
P i RPA
ul. Twarda 12
14 – 140 Miłomłyn

(89) 642 58 27

mgops@milomlyn.pl

- poradnictwo: profilaktyka
 i rozwiązywanie problemów alkoholowych

81.

Punkt Konsultacyjny
ul. Twarda 12
14 – 140 Miłomłyn

(89) 642 58 27

mgops@milomlyn.pl

- poradnictwo: pomoc terapeutyczna, pierwszy kontakt

82.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Kościuszki 21
14 – 120 Dąbrówno

(89) 647 40 87

- poradnictwo: profilaktyka
i rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie 

83.

Punkt konsultacyjno - informacyjny dot. Alkoholu
ul. Ostródzka 36

14-105  Łukta

601 477  973

- poradnictwo: dot. kierowanie na leczenie, poradnictwo

84.

Punkt Konsultacyjny
w Zespole Szkół nr 1

Ul. Warszawska 17
14-105  Łukta

(89) 647 51 35

- poradnictwo: konsultacje psychologiczne, porady dla rodziców, nauczycieli, wskazówki dla uczniów

 

 

 

 


(stan na 31.03.2013 r.)

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone