0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

II edyja programu "aKuKu"

II edyja programu "aKuKu"

 
 
Fundacja Oriflame Dzieciom i Fundacja Przyjaciółka realizuje  II edycję Programu „aKuKu”. Program „aKuKu” powstał, aby pomóc dzieciom, które wychowują się w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Podjęta akcja ma charakter długofalowy. Jest szansą na spełnienie marzeń, zaspokojenie potrzeb  oraz rozwój pasji i zainteresowań dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą.
 
W II wydaniu Program podzielony jest na cztery edycje:

I edycja w terminie: maj 2010 r.

Wakacje w akcji – wspieranie wyjazdów indywidualnych (obozy, kolonie). W tej edycji można składać wnioski na dofinansowanie obozów, kolonii językowych, sportowych, artystycznych.

II edycja w terminie: czerwiec 2010 r.

Szkoła – woła – możliwość składania wniosków o dofinansowanie m.in. dojazdów do szkoły, podręczników i przyborów szkolnych, plecaków, opłat za internat.

III edycja w terminie: wrzesień 2010 r.

Wrze w szkole – szansa na rozwijanie swoich zdolności naukowych i nadrabiania zaległości. W tej edycji można składać wnioski np. na naukę języków obcych, pomoc pedagogiczną lub specjalistyczną związaną z nauką,opłaty za szkołę, w tym. np. szkołę muzyczną, dofinansowanie zajęć dodatkowych.

IV edycja w terminie: grudzień 2010 r.

Rozwiń skrzydła – wspieranie zdolności dzieci, które pozwolą im na budowanie lepszej przyszłości i rozwój umiejętności potrzebnych w szkole i poza nią. W tej edycji można składać wnioski  np. na sprzęt do uprawiania sportów, tańca, rozwoju umiejętności plastycznych, instrumenty muzyczne.
 
 
Dokumenty zawierające:
Wniosek – zgłoszenie do Programu,
Zgodę na udział w Programie
Postanowienie lub decyzję o ustanowieniu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka (kopia)

Należy składać na adres:

                                     FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA
                                     Ul. Wiejska 19
                                     00-480 Warszawa
                                     z dopiskiem Program „aKuKu”Wnioski należy przesyłać w następujących nieprzekraczalnych terminach:
I edycja – 20 maja 2010 r.,
II edycja – 15 czerwca 2010 r.,
III edycja – 15 września 2010 r.,
IV edycja - 15 grudnia 2010 r.

do pobrania:
 

PCPR w Ostródzie udziela wszelkiej pomocy przy wypełnianiu dokumentacji.
 
 
Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.akukurodzina.pl  
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone