0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Naucz się znowu być rodzicem

 

W ramach projektu „Naucz się znowu być rodzicem” przewidziano działania zmierzające do budowania lokalnego sytemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Ostródzkim poprzez pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych, wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Program wpisuje się w cel 6 – pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych, wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim do roku 2013, cel operacyjny B2 – odpowiedzialność naturalnej rodziny za los dziecka, działanie B2.1. – rozwijanie konstruktywnych umiejętności i postaw rodzicielskich, zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców. Realizuje założenia „Lokalnego Wpierania Dziecka  i Rodziny w Powiecie Ostródzkim na lata 2010 – 2015”.

Celem głównym projektu „Naucz się znowu być rodzicem” jest odbudowanie więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi przebywającymi w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wsparciem zostaną objęte rodziny z Powiatu Ostródzkiego pogrążonych    w kryzysie. Projekt zakłada:

  • zwiększenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców;
  • wzrost częstotliwości kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi;
  • wzrost doświadczeń pozytywnych w relacjach pomiędzy rodzicami i dziećmi.

W ramach projektu „Naucz się znowu być rodzicem” zorganizowany został wyjazdowy warsztat socjoterapeutyczny dla rodziców i dzieci. W zaplanowanej formie wsparcia wzięło udział pięć rodzin, do współpracy zaproszono jedno z rodziców oraz dzieci. Łącznie w warsztacie uczestniczyło 15 osób (5 rodziców oraz 10 dzieci). Nad jego przebiegiem czuwało dwóch psychologów.

Warsztat odbył się w trzech blokach tematycznych:

I – blok umiejętności praktycznych polegał na przekazaniu rodzicom podstawowych kompetencji w zakresie opieki nad dzieckiem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Stanowił on podstawę do realizowania innych działań i przyjął charakter wyłącznie praktyczny. Niniejszy blok miał na celu wyposażenie rodziców w umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rodziny.

II – blok umiejętności interpersonalnych obejmował zagadnienia w zakresie rozwiązywania konfliktów, umiejętności komunikacyjnych, obrazu własnej osoby oraz kształtowania relacji wewnątrz rodzinnych.

III – blok umiejętności wychowawczych  poruszał kwestie trudności wychowawczych oraz umiejętności właściwego wypełniania ról rodzicielskich.
Warsztaty miały charakter praktyczny i prowadzone były przez trenera posiadającego doświadczenie w zakresie omawianych zagadnień. Zajęcia prowadzono w sposób umożliwiający  uczestnictwo w nich rodziców wspólnie z dziećmi.
Ponadto wszyscy uczestnicy mieli możliwość odbycia konsultacji indywidualnych ze specjalistami. Poruszane kwestie dotyczyły szerokiego zakresu problemów, z którymi stykają się rodziny. Psycholodzy przez cały czas trwania warsztatów byli do dyspozycji uczestników.


Projekt „Naucz się znowu być rodzicem”
był realizowany
od 1 sierpnia do 31 października 2010 roku

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Ostródzkiego

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone