0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Specjaliści - specjalistycznym rodzinom - wsparcie przeciw wypaleniu i innym problemom rodzin zastęp

Projekt ?Specjaliści ? specjalistycznym rodzinom ? wsparcie przeciw wypaleniu i innym problemom rodzin zastępczych? realizowany będzie w okresie od 01.08.2011r. do 31.12.2011r. Działania w pierwszej kolejności skierowane zostaną do niespokrewnionych rodzin zastępczych i zawodowych niespokrewnionych
z dzieckiem rodzin zastępczych, rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodzinnego domu dziecka.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności specjalistycznego wsparcia dla rodzin zastępczych
z terenu Powiatu Ostródzkiego. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • Stworzenie systemu wzajemnego wsparcia między rodzinami zastępczymi;
 • Wzrost umiejętności społecznych wychowanków rodzin zastępczych;
 • Wzrost dostępu opiekunów zastępczych do specjalistycznych szkoleń;
 • Wzrost jakości życia w rodzinach zastępczych;

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • Specjalistyczne szkolenia:
 • zorganizowane zostaną 3 szkolenia (?Trening radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi?, ?Rodzic zastępczy wobec dziecka z zachowaniami trudnymi?, ?Specyfika funkcjonowania dziecka
 • w rodzinie alkoholowej?), każde po 4 godziny, łącznie 12 godzin;
 • Spotkania grupy wsparcia:
 • zrealizowane zostaną 4 spotkania po 2 godziny, łącznie 8 godzin;
 • Warsztaty edukacyjno ? rozwojowe
 • odbywać się będą równolegle ze spotkaniami grupy wsparcia. W warsztatach uczestniczyć będą dzieci objęte rodzinną pieczą zastępczą;
 • Doposażenie rodzinnych form pieczy zastępczej:
 • umożliwione zostanie doposażenie gospodarstwa domowego 10 rodzin w niezbędny sprzęt AGD;

Całkowita wartość projektu: 18.750,00 zł

Szczegółowe informacje nt. Podejmowanych działań można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
 tel. (89) 646 04 06 wew. 15
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Ostródzkiego.

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone