0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

"Nasz Dom - Wasza historia" - budowanie świadomości historycznej

"Nasz Dom - Wasza historia" - budowanie świadomości historycznej


Projekt „Nasz Dom – Wasza historia” – budowanie świadomości historycznej przygotowany został jako wspólna inicjatywa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie oraz Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zainteresowania historią wśród wychowanków Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
•    wzrost wiedzy wśród młodzieży nt. historii Sybiraków;
•    kształtowanie szacunku dla tradycji oraz dokonań pokoleń, które ukształtowały szczególny charakter Szymonowa;
•    wzrost wśród młodzieży umiejętności pracy w zespole oraz realizacji wspólnych zadań.

Z racji tego, iż Sybiracy zdeponowali w Domu Dziecka wszystkie pamiątki z okresu wojny, realizacja projektu zakłada dwa kluczowe działania: opracowanie zebranych i powstałych materiałów, zapisów w spójną całość i wydanie ich w postaci publikacji oraz zorganizowanie wystawy podsumowującej projekt (na której znajdą się m.in. zgromadzone fotografie, dokumenty, spisane historie, pamiątki) – przygotowane przez wychowanków Domu Dziecka.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest cała społeczność Domu Dziecka w Szymonowie oraz kadra pedagogiczna. W sposób szczególny w projekt zaangażowanych zostanie około 10 wychowanków w wieku 13 – 26 lat. Odbiorcami pośrednimi projektu są pozostali mieszkańcy miejscowości, w której usytuowany jest Dom Dziecka, a także Sybiracy angażujący się w prace na rzecz projektu. Dodatkowo grupę odbiorców pośrednich stanowią mieszkańcy powiatu ostródzkiego, będący adresatami wystawy i publikacji.

Działania realizowane w ramach projektu będą podzielone na cztery etapy.

W pierwszym etapie wychowankowie wraz z osobami angażującymi się w prace na rzecz projektu spotkają się w placówce ze specjalistą (historykiem) oraz przedstawicielami realizatora projektu, w celu umówienia kwestii organizacyjnych, przybliżony zostanie cel projektu, jego założenia i przewidywane efekty oraz źródło finansowania. W drugim etapie młodzież zaaranżuje spotkanie ze świadkami historii, gdzie przeprowadzą wywiady, rozmowy oraz zostaną spisane opowiadania i wspomnienia Sybiraków.
Kolejnym – drugim etapem będzie przygotowanie i zredagowanie zebranych dotąd informacji w formie publikacji, które przekazane zostaną osobom zainteresowanym podczas wystawy.
Trzecim etapem realizacji projektu będzie zaprezentowanie osiągnięć podczas końcowej wystawy, która poświęcona zostanie historii budynku, w którym mieści się Dom Dziecka. Wszystkie zebrane materiały wyeksponowane będą w Muzeum w Ostródzie, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie wystawy. Na otwarcie wystawy zaproszone zostaną osoby zainteresowane prezentowaną tematyką oraz bezpośredni twórcy. Następnie wystawione materiały zostaną zaprezentowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Oddziale 1 Banku Zachodniego WBK w Ostródzie oraz w Domu dla Dzieci. Sybiraków w Szymonowie. Po zakończeniu wystaw materiały zostaną przekazane do Domu Dziecka.
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 6.000,00 ZŁ


Szczegółowe informacje nt. podejmowanych działań można uzyskać w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
pod nr tel. (89) 646 04 06 wew. 15

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

w ramach programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone