0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Międzynarodowa Kampania Białej Wstążki

Kampania Białej Wstążki, to największa na świecie skierowana głównie do mężczyzn międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana.
   Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.
   Cała akcja rozpoczęła się w 1991, kiedy to grupa mężczyzn z Kanady zdecydowała, że będzie zachęcać innych mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet, natomiast wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.
   W  tym też roku Rząd Kanady ogłosił dzień 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet. Dzień  25 listopada, upamiętniający życie  śmierć sióstr Mirabel, został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie informuje, że podjęło działania zmierzające do realizacji  Międzynarodowej Kampanii Białej Wstążki na terenie naszego powiatu, która rozpoczyna się 25 listopada  Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a kończący 10 grudnia  Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.
   Do współdziałania zaprosiliśmy szkoły podstawowe, gimnazja oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze całodobowe jak i wsparcia dziennego znajdujące się na naszym terenie. Do ww. podmiotów zostały przesłane materiały informacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, płyty CD z filmem pt. „Zatrzymaj przemoc w rodzinie” otrzymane z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz treść trzech bajek terapeutycznych nawiązujących tematyką do problemu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej  autorstwa Marii Molickiej. Zwróciliśmy się z prośbą
o odczytanie bajek na zajęciach z dziećmi i wykonanie tematycznych prac plastycznych. Termin nadsyłania prac wyznaczono na dzień 10 grudnia 2011r. Zostaną one zaprezentowane na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie.   
 
 
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone