0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostródzie

Do zakresu działania rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    1) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    2) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. ocena realizacji programów,
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone