0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktywny Samorząd 2014


PCPR w Ostródzie informuje, że przystąpiło do realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd.
Szczegółowe informacje „w pigułce” osoby zainteresowane znajdą  -> tutaj <-  , 
zaś pełen opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
PCPR ustala następujące terminy składania wniosków:
 
1. Dla  zadań w Module I zadania  A1, A2, B1, B2 i  C1, C2,C3, C4 – 30 września 2014 r. Wnioski te będą rozpatrywane w trybie ciągłym, rozpoczynając od 1 lipca 2014 r. 
2. Dla zadań w Module I Obszar D- I tura 30 czerwca 2014 r.,  II tura 30 września 2014r.
3. Dla zadań w Module II- I tura 30 marca 2014 r., II tura- 30 września 2014 r. 
 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej , a także dostępne są one w siedzibie PCPR pok. 212.
 
Program obejmuje następujące obszary wsparcia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
–zadanie 1– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz        oprogramowania,
–zadanie 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu  elektronicznego i oprogramowania.
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
– zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone