0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Nowe działania PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie z dniem 1 maja br. rozpoczęło realizację projektu pn.  „W osiem miesięcy dookoła Powstania Warszawskiego”. Jego celem jest wzrost zainteresowania historią Polski wśród osób młodych zamieszkujących na terenie powiatu ostródzkiego. Projekt zakłada uczczenie 70 rocznicy Powstania Warszawskiego poprzez przygotowanie i przedstawienie spektaklu teatralnego poruszającego tę tematykę. W rolę aktorów wcieli się młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna intelektualnie, która zagra dla swoich rówieśników oraz mieszkańców powiatu.
Dzięki pracy aktorów możliwe będzie przedstawienie tematyki Powstania w interesujący dla młodzieży sposób, utrwalający w pamięci istotę wydarzeń i budujący świadomość młodego człowieka. W projekt zaangażowanych zostanie około 15 osób w wieku 13 – 26 lat.
 
Projekt realizowany będzie w 4 etapach.

W pierwszym etapie realizacji projektu zawiązana zostanie grupa teatralna, którą poprowadzi dwóch animatorów – specjalistów w zakresie pracy z młodzieżą i przygotowania sztuk teatralnych. Podczas pierwszego etapu będą miały także miejsce zajęcia edukacyjne z historykiem, który przybliży młodym aktorom historię, przebieg i bohaterów Powstania Warszawskiego, tak by mogli zaczerpnąć inspiracji.
W kolejnym, drugim etapie, odbywać się będą regularne próby spektaklu. Przydzielone zostaną poszczególne role aktorskie, nastąpi opracowanie koncepcji artystycznej ról, budowanie charakterystyki poszczególnych postaci, monolog wewnętrzny. Podczas zajęć opracowany zostanie spektakl teatralny w konwencji teatru ruchu i muzyki, nawiązujący do czasów wojennych.
Trzeci etap zostanie w całości poświęcony przygotowaniom do premiery spektaklu. Głównym punktem tego etapu będzie uroczysta premiera spektaklu.
W ostatnim, czwartym etapie realizacji projektu przygotowany spektakl zostanie zaprezentowany w szkołach średnich, zlokalizowanych na terenie powiatu ostródzkiego. Podsumowaniem każdego ze spektakli będzie dyskusja z młodzieżą poświęcona Powstaniu Warszawskiemu.
 
 Projekt „W osiem miesięcy dookoła Powstawania Warszawskiego” jest współfinansowany ze środków ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.
w ramach programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone