0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wzory wniosków i terminy ich składania w roku 2015

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywność społeczną i zawodową 

Termin składania wniosków w Module I - 30 sierpnia 2015 r.

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
–zadanie 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu  elektronicznego i oprogramowania.
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
– zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
– zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (przedszkole)
Osoby, które chcą ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem od stycznia 2015 r. muszą złożyć wniosek najpóźniej do końca czerwca, gdyż zgodnie z zasadami programu, mogą być refundowane jedynie koszty poniesione na pół roku przed złożeniem wniosku.  
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
Termin składania wniosków 
I tura- 30 marca 2015 r.
II tura- 10 października 2015 r.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone