0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Zasady szczegółowe dla programu AS 2016

Jak co roku po ogłoszeniu przez PFRON dokumentu "Kierunki działań oraz warunki brzegowe (...)" PCPR w Ostródzie zobowiązane było przyjąć zasady szczegółowe.

Dokument ten precyzuje kwestie mi.in.

- wysokości dofinansowanie w zakresie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II,

- sposobu oceny wniosków modułu I,

- wymaganych oświadczeń w przypadkach szczególnych, jak np.

 

  1. wnioskodawca Obszaru D, o możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez małżonka/partnera, 
  2. ubieganie się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
Zapraszamy do zapoznania się z  w/w dokumentem  , co ułatwi Państwu przygotowanie wniosku oraz rozliczenie ewentualnie zawartej umowy. 

 

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone