0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Lista rankingowa: Obszary A1, B1, C2, C3, C4

Wysokość środków przyznanych przez PFRON w I transzy:   132 085,24 zł

Wnioski do realizacji w ramach I transzy otrzymanych środków:
 
 

Lp.

Obszar

Znak sprawy

Kwota dofinansowania

Ocena rankingowa

1.

B1

RON.510.1.136.2017

3 158,00 zł

152

2.

C2

RON.510.1.113.2017

11 894,10 zł

150

3.

B1

RON.510.1.096.2017

6 749,00 zł

147

4.

B1

RON.510.1.105.2017

5 534,00 zł

147

5.

B1

RON.510.1.104.2017

5 534,00 zł

142

6.

B1

RON.510.1.103.2017

5 534,00 zł

142

7.

B1

RON.510.1.101.2017

6 570,00 zł

137

8.

B1

RON.510.1.122.2017

4 234,00 zł

132

9.

C3

RON.510.1.094.2017

14 200,00 zł

130

10.

B1

RON.510.1.114.2017

3 510,00 zł

130

11.

B1

RON.510.1.111.2017

3 330,00 zł

127

12.

B1

RON.510.1.073.2017

2 700,00 zł

127

13.

C4

RON.510.1.107.2017

4 400,00 zł

120

14.

C4

RON.510.1.095.2017

4 400,00 zł

120

15.

C3

RON.510.1.093.2017

14 200,00 zł

115

16.

B1

RON.510.1.109.2017

4 950,00 zł

55

17.

C2

RON.510.1.078.2017

500,00 zł

52

18.

C2

RON.510.1.116.2017

7 785,90 zł

50

19.

B1

RON.510.1.132.2017

4 995,00 zł

47

20.

B1

RON.510.1.110.2017

3 906,00 zł

45

21.

B1

RON.510.1.083.2017

5 000,00 zł

45

22.

B1

RON.510.1.117.2017

3 501,00 zł

42

23.

B1

RON.510.1.125.2017

3 735,00 zł

42

24.

C2

RON.510.1.102.2017

1 680,00 zł

42

 

Wnioski do realizacji po otrzymaniu II transzy środków:
 
 

25.

B1

RON.510.1.091.2017

4 499,00 zł

40

26.

C2

RON.510.1.084.2017

2 000,00 zł

40

27.

B1

RON.510.1.108.2017

4 770,00 zł

37

28.

B1

RON.510.1.080.2017

3 681,00 zł

37

29.

A1

RON.510.1.115.2017

1 785,00 zł

37

30.

C2

RON.510.1.071.2017

1 830,00 zł

37

31.

A1

RON.510.1.134.2017

5 000,00 zł

35

32.

B1

RON.510.1.133.2017

3 960,00 zł

27

 
                                                    SUMA    159 525,00 zł
                
O kolejności wniosków o jednakowej ilości punktów w ocenie merytorycznej decyduje w pierwszej kolejności stopień niepełnosprawności, jeżeli był on taki sam pod uwagę brano niższą wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu.
 
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone