0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktywny Samorząd 2018

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 r.

W 2018 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:
Moduł I:
  • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub w przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy przyjmowania wniosków:
Wnioski będą dostępne na początku maja na naszej stronie internetowej oraz w biurze PCPR (pokój 212).
  • Modułu II
         - od 01 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. (semestr letni)
         - od 10 września 2018 r. do 10 października 2018 r. (semestr zimowy)

W przypadku Modułu I Wnioskodawcy, którzy mogliby zgodnie z programem ubiegać się o refundację poniesionych kosztów (prawo jazdy kat. B, naprawa wózka inwalidzkiego, pobyt dziecka w przedszkolu) muszą pamiętać, że jest ona możliwa tylko w odniesieniu do kosztów poniesionych 180 dni przed złożeniem wniosku. Aby uzyskać refundację za koszty poniesione w styczniu, wniosek najpóźniej należy złożyć w czerwcu.
Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu: 89 642 98 90 bądź w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój. 212.

Dokumenty programowe:
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone