0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Obowiązek informacyjny

Stosownie do treści art. 13 RODO1  informujemy:  

1. Administratorem danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, NIP 741-17-73-954, Regon 510827093
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 OSTRÓDA
tel. 89 642-98-83 do 90, faks 89 642-98-85
email: sekretariat@pcpr.ostroda.pl      
 
 
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. realizacji zadań statutowych.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
4.Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. 
6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.
8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje: 
 
inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
Magdalena Dzikowska
 
punkt kontaktowy inspektora ochrony danych
https://idpo.pl/pcpr/
email: kontakt@idpo.pl
 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone