0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie

prowadzony przez Fundację Centrum Rozwoju Rodziny PROGRESJA w Ostródzie

Zajęcia prowadzone są w systemie otwartym. Nabór do grupy osób stosujących przemoc prowadzony jest spośród sprawców kierowanych przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, kuratorów, Policję, Miejski Zespół Interdyscyplinarny lub tych, którzy zgłoszą się do uczestnictwa w programie dobrowolnie.

 

Cele oddziaływań korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

  1. powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy,
  2. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
  3. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
  4. uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy,
  5. zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie; 
     

 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków – w tym przypadku oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

 

Osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

Oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nie prowadzi się w miejscach, w których udziela się pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie.

Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie objęte są badaniami monitorującymi i ewaluacyjnymi, których wyniki są wykorzystywane w pracach nad doskonaleniem i upowszechnianiem dalszych metod oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone