0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Aktywny samorząd 2023


 
Informujemy, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2023 r." więcej nformacji: 
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2023-roku/
 

Program Asystent i Opieka wytchnieniowa

Rusza kolejna edycja Programów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Programy są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Kartę zgłoszenia można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

Od lutego 2023 r. znacząco wzrosną wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, które w sposób zawodowy zajmują się całodobową opieką nad dziećmi. Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż kwota 4100 zł., natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 5084 zł.
 
Osoby, które chciałyby przyjąć dziecko pod swój dach oraz osoby zainteresowane opieką nad dzieckiem zapraszamy na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 406 tel. 89 642 98 83.
 

"Sami-Dzielni! - Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełn. sprzężonymi"

Nabór na warsztaty upowszechniające organizowane przez ROPS w Krakowie
 
Informujemy o możliwości uczestnictwa przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP w warsztatach upowszechniających organizowanych na terenie województwa małopolskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Podczas warsztatów upowszechniających będzie możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami opracowanego i wdrożonego w ramach projektu standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/dzialania-upowszechniajace-model
 

Ogłoszenie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w imieniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie

Poszukuje

do współpracy z w.w. Zespołem na funkcję przewodniczącego składu orzekającego – lekarzy: okulisty, neurologa, pediatry, internisty, psychiatry (wskazany II stopień specjalizacji)

 

Proponujemy zatrudnienie na umowę-zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty z Przewodniczącym Zespołu Tomaszem Podsiadło w siedzibie Centrum bądź telefoniczny– (089 642-98-87).

 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone