0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Podziękowania od Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie


 

W sprawie szczepień


 

Wyjątkowe wyróżnienie - Diament Dobroci i Serca


Każdego roku 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.   
Czas pandemii spowodował, że uroczyste przekazanie okolicznościowej statuetki –  Diamentu Dobroci i Serca – przyznanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostało zorganizowane 15 lipca 2021 r. Wyróżnienia dotyczyły roku 2020. Wyróżniona rodzina – Państwo Katarzyna i Paweł Prusik – zostali zaproszeni wraz z dziećmi do Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Państwo Prusik odebrali z rąk wicestarosty Powiatu Ostródzkiego Pana Jana Kacprzyka i dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ostródzie Pana Tomasza Podsiadło statuetkę, gratulacje i słowa wielkiego uznania za ich pracę.
Państwo Katarzyna i Paweł Prusik rozpoczęli przygodę z rodzicielstwem zastępczym 
w 2015 roku, od roku 2018 Państwo Prusik pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej.
Państwo Katarzyna i Paweł Prusik są zgodnym i kochającym się małżeństwem, pełnym oddania dzieciom, dbają o bliskie więzi rodzinne i współpracują na rzecz dzieci 
i rodziny. Państwo Prusik przyjmują do swojego domu dzieci potrzebujące opieki, troski 
i miłości. Obecnie pod Ich opieką znajduje się czworo dzieci. Państwo Katarzyna i Paweł Prusik, o dzieciach zawsze wyrażają się w superlatywach zawsze z troskliwością, zaangażowaniem  i dbałością. Rodzice zastępczy podejmują wiele działań aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju, zapewniają dzieciom realizację szczególnych 
i specjalistycznych potrzeb.
Państwo Prusik współpracują z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, a Ich otwartość, prawdziwość i transparentność działań pozwala mieć  pewność, że praca na rzecz dzieci wypełniania jest w sposób zasługujący na wyróżnienie.
 
    
 

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim 2021-2027

 
W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027” w terminie do 05.08.2021 r.  w formie:
1. drogą elektroniczną na adres: fz@pcpr.ostroda.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
2. drogą korespondencyjną na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Ostródzie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027”).
 
Wersja elektroniczna projektu Konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027 -> kliknij tutaj

 

Z okazji majowych i czerwcowych świątecznych Dni:


Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Dnia Matki, Dnia Rodziny, Dnia Dziecka, Dnia Ojca
 
przekazujemy Rodzicom Zastępczym podziękowania za troskę, codzienny trud i zaangażowanie
w opiekę i wychowanie młodego pokolenia.
Życzymy Państwu zdrowia, satysfakcji z pełnionej funkcji oraz pogody ducha.
 
Dzieciom życzymy radości, prawdziwych przyjaciół, autentycznego wsparcia ze strony dorosłych i tylko pogodnych dni.
 


Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie 
 
   
 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone