0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

W związku z możliwością aplikowania do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie prosi o kontakt osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych mieszkańców Powiatu Ostódzkiego.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 89 oraz na stronie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie prosi o kontakt osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Przewiduje się, że program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przez osoby wskazane przez uczestnika programu. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika w 2023 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin.

Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych mieszkańców Powiatu Ostódzkiego

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 89 oraz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

 

Dyżury specjalistów

 

Rodziców zastępczych, dzieci i młodzież z rodzin zastępczych oraz osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej informujemy o wrześniowym dyżurze psychologa i pedagoga:

20 października 2022 r. w godz. 9 – 13

 

Dyżur pełnić będzie psycholog Aleksandra Skarzyńska i pedagog Małgorzata Grabowska. Spotkanie ze specjalistami jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umówienia.

Zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, pokój 406.

 

rodziny zastępcze na festiwalu


W niedzielę 5 czerwca w Starych Jabłonkach odbył się Festiwal kulinarny „Mazury Zachodnie od Kuchni”. Na plaży Hotelu Anders nad Jeziorem Szeląg Mały odwiedzić można było stoiska kulinarne, co oczywiste, ale można było również spędzić czas w strefie zabaw edukacyjnych dla najmłodszych. Byliśmy tam również my, by promować rodzinną pieczę zastępczą, by spotkać się z naszymi Rodzinami.
 
 Pozdrawiamy wszystkich, którzy odwiedzili nasze stanowisko, w szczególności zaś dziękujemy rodzinom zastępczym, które tego dnia spotkały się z nami i wspólnie z nami spędziły aktywnie czas.  
 
    
 
  
 
  
 
  
 
 

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawnoścw okresie stanu zagrożenia epidemicznegoi

  Ważne informacje na temat przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego dostępne na stronie internetowej:

www.niepelnosprawni.gov.pl  

 

 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone