0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Nowe działania PCPR

Miło nam poinformować, że od 1 września 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie rozpocznie realizację projektu pn.: „Niepełnosprawni, Niepowtarzalni – w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, zamieszkujących teren powiatu ostródzkiego, nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających z usług pomocy społecznej.

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie od 1 sierpnia br. rozpocznie realizację projektu zakładającego zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

 

Szkolenia dla rodzin zastępczych z powiatu ostródzkiego

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie od 1 sierpnia rozpocznie realizację projektu zakładającego szkolenie istniejących rodzin zastępczych, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.
 

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie od 1 lipca rozpoczęło realizację projektu zakładającego szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.

 

Szkolenia dla chętnych założeniem spółdz. soc. i liderów działających na rzecz sektora ek. społeczn.

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zaprasza wszystkie osoby chętne założeniem spółdzielni socjalnej oraz liderów działających już na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, do uczestnictwa w cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu partnerskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodka Samorządu Lokalnego w Olsztynie, pn.: „Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
««  pierwsza « poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone