0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zainicjowało powstanie lokalnego system wspierania dziecka i rodziny w Powiecie Ostródzkim. W celu realizacji niniejszego przedsięwzięcia powołany został Zespół Programowy, w którego skład weszli przedstawiciele instytucji, placówek oraz organizacji pozarządowych specjalizujący się w omawianej tematyce.

 

Spotkania w Ostródzie

W dniach 21 i 22 października zorganizowane zostały dwa kolejne spotkania edukacyjno – informacyjne o tematyce rodzicielstwa zastępczego. W środę przedstawicieli szkół oraz ośrodków pomocy społecznej z Gminy Ostróda, Dąbrówno i Grunwald gościł Urząd Gminy w Ostródzie. W czwartek natomiast uczestnikami spotkania w Urzędzie Miejskim w Ostródzie byli nauczyciele i pedagodzy z ostródzkich szkół oraz pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie oraz Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Ostródzie.

 

Spotkanie edukacyjne

8 października w Ratuszu Miejskim w Morągu odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjno – informacyjne realizowane w ramach projektu „Wszystkie dzieci nasze są”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele szkół i przedszkoli z Gminy Morąg i Miłakowo. Podczas spotkania uczestnicy zdobyli informacje w zakresie tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych.

 

Zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje kampanię informacyjno-promocyjną „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”, której celem jest zwiększenie wiedzy w zakresie możliwości tworzenia i zasad funkcjonowania rodzin zastępczych oraz promocja rodzinnych form opieki zastępczej. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące tej tematyki. Opisane zostały rodzaje rodzin zastępczych, warunki, które należy spełnić chcąc zostać rodziną zastępczą, podstawowe uprawnienia i obowiązki oraz udzielana pomoc pieniężna. Poruszane zagadnienia są tym ważniejsze, iż problemy dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców stanowią ważne wyzwanie społeczne.

 

Skorzystaj z porady specjalisty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zaprasza do bezpłatnego korzystania ze specjalistycznego poradnictwa. Od dnia 15 września odbywać się będą spotkania z psychologiem, pedagogiem oraz radcą prawnym zgodnie z ustalonym porządkiem. Z proponowanej pomocy skorzystać mogą rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu powiatu ostródzkiego, a także osoby posiadające problemy wychowawcze w tym zagrożone interwencją sądu oraz utratą praw rodzicielskich. Spotkania odbywać się będą w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Ostródzie przy ulicy Sienkiewicza 4/1 oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży Promyk w Morągu przy ulicy Żeromskiego 19.

 
««  pierwsza « poprzednia 31 32 33 34 35 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone