0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Spotkanie edukacyjne

8 października w Ratuszu Miejskim w Morągu odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjno – informacyjne realizowane w ramach projektu „Wszystkie dzieci nasze są”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele szkół i przedszkoli z Gminy Morąg i Miłakowo. Podczas spotkania uczestnicy zdobyli informacje w zakresie tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych.

 

Zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje kampanię informacyjno-promocyjną „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”, której celem jest zwiększenie wiedzy w zakresie możliwości tworzenia i zasad funkcjonowania rodzin zastępczych oraz promocja rodzinnych form opieki zastępczej. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące tej tematyki. Opisane zostały rodzaje rodzin zastępczych, warunki, które należy spełnić chcąc zostać rodziną zastępczą, podstawowe uprawnienia i obowiązki oraz udzielana pomoc pieniężna. Poruszane zagadnienia są tym ważniejsze, iż problemy dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców stanowią ważne wyzwanie społeczne.

 

Skorzystaj z porady specjalisty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zaprasza do bezpłatnego korzystania ze specjalistycznego poradnictwa. Od dnia 15 września odbywać się będą spotkania z psychologiem, pedagogiem oraz radcą prawnym zgodnie z ustalonym porządkiem. Z proponowanej pomocy skorzystać mogą rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu powiatu ostródzkiego, a także osoby posiadające problemy wychowawcze w tym zagrożone interwencją sądu oraz utratą praw rodzicielskich. Spotkania odbywać się będą w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Ostródzie przy ulicy Sienkiewicza 4/1 oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży Promyk w Morągu przy ulicy Żeromskiego 19.

 

Dotacja z MPiPS

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 21 maja 2009 r. rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 roku. Dofinansowaniem objęto 316 wniosków. 21 najlepszych podmiotów realizujących projekty otrzymało dodatkowo wyróżnienia w wysokości  7.000 zł. Wśród premiowanych projektów znalazł się wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie pt. „Twoje problemy naszym wyzwaniem – PCPR wspiera rodziny zastępcze”. Zakłada on organizację szkoleń, poradnictwa specjalistycznego oraz grup wsparcia dla rodzin zastępczych, adopcyjnych i naturalnych zagrożonych interwencją sądu i utratą praw rodzicielskich.

 

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady

 

4 marca odbyło się dziesiąte spotkanie drugiej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Ostródzkiego. Jego tematem było omówienie katalogów rzeczowych urządzeń, materiałów, robót i innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się oraz likwidacji barier technicznych. Gościnnie w spotkaniu uczestniczyła pani Grażyna Górska-Ahmad (Powiatowy Urząd Pracy), która przedstawiła realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

 
««  pierwsza « poprzednia 31 32 33 34 35 36 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone