0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

   

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w nawiązaniu do znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842), która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2010 r. oraz zadań jakie wyznacza ona poszczególnym podmiotom, podjęło działania polegające na określeniu zasad współpracy, którą narzuca ww. Ustawa.
    Główne założenia Ustawy kładą nacisk na opracowywanie i realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

   

 

Konkurs o Nagrodę Marszałka

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił dziesiątą edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Nagroda przyznawana jest osobom indywidualnym: pracownikom pomocy społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych, a jej celem jest promocja nowoczesnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej.

 

Dyżury Doradcy ds. osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie wraz z Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Ludzi  Niepełnosprawnych „Alfa” informują o dyżurach pracownika PCPR – doradcy ds. osób niepełnosprawnych w biurze Stowarzyszenia (ul. 11-go Listopada 25). Dyżury będą odbywały się w każdy wtorek w godz.: 11.00 – 13.00. 
W ramach doradztwa można będzie uzyskać  informacje nt.:
1. ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym;
2. możliwości dofinansowań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
3. działań realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Spotkanie z Posłem Zbigniewem Babalskim

    W dniu 11 maja 2010 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie oraz przedstawicieli placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostródzkiego z Posłem RP Zbigniewem Babalskim.
   Spotkanie zostało zaproponowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie pana Tomasza Podsiadło. Miejscem spotkania był Dom dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu.

 

Dotacje z MPiPS

     Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 7 maja br. rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  w 2010 r. wśród dofinansowanych projektów znalazły się 2 wnioski PCPR w Ostródzie.

    Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 733 wnioski konkursowe na łączną kwotę 28.790.653 zł. Z przyczyn formalnych odrzucono 36 z nich. Komisja oceniła pod względem merytorycznym 697 wniosków, z których 231 przyznano dotację na łączną kwotę 7.800.000 zł.

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie otrzymało dotację na dwa projekty - „Naucz się znowu być rodzicem” (w kwocie 5.300,00 zł) oraz „Potrafimy Wam pomóc – system wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych” (w kwocie 17.200,00 zł).  W ramach projektów przewidziane zostały działania zmierzajcie do budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, wyposażenia rodzin zastępczych i naturalnych w niezbędne umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz specjalistyczne wsparcie.
 
««  pierwsza « poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone