0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady

 

4 marca odbyło się dziesiąte spotkanie drugiej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Ostródzkiego. Jego tematem było omówienie katalogów rzeczowych urządzeń, materiałów, robót i innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się oraz likwidacji barier technicznych. Gościnnie w spotkaniu uczestniczyła pani Grażyna Górska-Ahmad (Powiatowy Urząd Pracy), która przedstawiła realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

 

Spotkanie informacyjno-doradcze

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zorganizowali 4 marca, spotkanie informacyjno-doradcze. Dotyczyło  ono tworzenia i realizacji projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Uczestnikami byli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej całego Powiatu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. Spotkanie stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji. Jego istotnym punktem było omówienie możliwości i zasad partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Ośrodkami Pomocy Społecznej.

 
««  pierwsza « poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone