0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Dotacja z MPiPS

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 21 maja 2009 r. rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 roku. Dofinansowaniem objęto 316 wniosków. 21 najlepszych podmiotów realizujących projekty otrzymało dodatkowo wyróżnienia w wysokości  7.000 zł. Wśród premiowanych projektów znalazł się wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie pt. „Twoje problemy naszym wyzwaniem – PCPR wspiera rodziny zastępcze”. Zakłada on organizację szkoleń, poradnictwa specjalistycznego oraz grup wsparcia dla rodzin zastępczych, adopcyjnych i naturalnych zagrożonych interwencją sądu i utratą praw rodzicielskich.

 

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady

 

4 marca odbyło się dziesiąte spotkanie drugiej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Ostródzkiego. Jego tematem było omówienie katalogów rzeczowych urządzeń, materiałów, robót i innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się oraz likwidacji barier technicznych. Gościnnie w spotkaniu uczestniczyła pani Grażyna Górska-Ahmad (Powiatowy Urząd Pracy), która przedstawiła realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

 

Spotkanie informacyjno-doradcze

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zorganizowali 4 marca, spotkanie informacyjno-doradcze. Dotyczyło  ono tworzenia i realizacji projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Uczestnikami byli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej całego Powiatu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. Spotkanie stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji. Jego istotnym punktem było omówienie możliwości i zasad partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Ośrodkami Pomocy Społecznej.

 
««  pierwsza « poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone