0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Laptopy do zdalnej nauki w drodze do dzieci


Dzięki udziałowi w projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza Powiatu Ostródzkiego objęta została konkretną pomocą rzeczową w postaci środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania. Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Tomasz Podsiadło, uroczyście przekazali dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych łącznie: 19 laptopów, 1 500 sztuk maseczek jednorazowych, 100 litrów płynu do dezynfekcji oraz 7 500 sztuk rękawiczek jednorazowych.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
      
 
     
 

UWAGA STUDENCI!!!

 

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie z dnia 20 kwietnia 2020 r. wnioski w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmujemy do 10 października 2020 r.

 

Powołanie Powiatowego Konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie w dniu 14 lipca 2020 roku, uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Komendą Powiatową Policji w Ostródzie. Porozumienie powołuje Powiatowego Konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym powiecie. Inicjatywa jest efektem realizowanego przez Powiat Ostródzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie projektu pn. Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej. Rozwiązanie wprowadzone w Powiecie Ostródzkim jest pierwszym tego typu projektem w Polsce i nawiązuje do rozwiązań znanych i sprawdzonych w systemie francuskim. Ze strony powiatu porozumienie podpisali: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk – Wicestarosta oraz ze strony Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie Marcin Danowski – Komendant Powiatowy Policji i podkom. Tomasz Korman – z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Ostródzie.
 

Aktywizacja osób młodych oraz od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020)

 

Aktywny samorząd

Informujemy, że do 30 czerwca br. należy złożyć wnioski o refundację w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2020. Refundacja dotyczy kosztów pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu, kursu prawa jazdy oraz naprawy wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, bądź skutera (faktury zrealizowane od 1 stycznia 2020 r.).
 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone