0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Turnusy rehabilitacyjne - zmiany

W związku  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. informujemy, że do odwołania zostaje wstrzymany pobyt na turnusach rehabilitacyjnych.
 

UWAGA!!!

Informujemy o czasowym wstrzymaniu działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Korespondencje prosimy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5 lub do skrzynki podawczej w Starostwie Powiatowym (wejście główne).

Telefony do kontaktu:

89 642-98-87

89 642-98-84

O rozwoju sytuacji będziemy informowali na naszej stronie internetowej oraz w na drzwiach siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Komunikat Starosty Ostródzkiego

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19 informujemy, że z dniem 14.10.2020 r. do odwołania wstrzymujemy przyjmowanie interesantów w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie (dotyczy Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego).

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie lub elektronicznie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Dyrektor 89 642-98-87

Księgowość 89 642-98-88

Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych  89 642-98-84, 89 642-98-90

Dział pieczy zastępczej 89 642-98-83, 642-98-86

Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy 89 642-98-85

Fundusze zewnętrzne 89-642-98-89

e-mail: sekretariat@pcpr.ostroda.pl

 

Sprawy pilne i nagłe załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym. Dodatkowo na klatce przy drzwiach głównych umieszczone zostaną skrzynki / urny na dokumenty.

Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie, w porozumieniu ze Starostą Ostródzkim informujemy, że od 14.10.2020 r. do odwołania urząd nie będzie przyjmował interesantów osobiście.

 

Komisje będą odbywać się w trybie zaocznym, czyli bez osobistego udziału osoby zainteresowanej (jedynie na podstawie dokumentacji medycznej załączonej do wniosku).

O etapach postępowania  Państwa sprawy będziemy informować za pośrednictwem poczty lub telefonicznie.

Wnioski oraz wszelkie pisma  prosimy składać:

-  w skrzynce podawczej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 5 (główne wejście)

 lub

- za pośrednictwem tradycyjnej poczty (na adres Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda).

 

Prosimy o kontakt wyłącznie za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

Przypominamy, że wszystkie nasze druki wniosków są do pobrania na korytarzu w siedzibie Zespołu na III piętrze w przychodni lekarskiej (ul. Kościuszki 2) oraz  na stronie http://www.pcpr.ostroda.pl

 

 

Telefon do Zespołu 89 642-73-88
e-mail: pzon@pcpr.ostroda.pl

https://www.powiat.ostroda.pl/aktualnosci/2979-komunikat-starosty-ostrodzkiego-6.html

 

Laptopy do zdalnej nauki w drodze do dzieci


Dzięki udziałowi w projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza Powiatu Ostródzkiego objęta została konkretną pomocą rzeczową w postaci środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania. Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Tomasz Podsiadło, uroczyście przekazali dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych łącznie: 19 laptopów, 1 500 sztuk maseczek jednorazowych, 100 litrów płynu do dezynfekcji oraz 7 500 sztuk rękawiczek jednorazowych.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
      
 
     
 

UWAGA STUDENCI!!!

 

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie z dnia 20 kwietnia 2020 r. wnioski w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmujemy do 10 października 2020 r.

 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone