0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Życzenia świąteczne


 

Informacja dot. orzeczeń o nepełnosprawności


31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Artykułem 1 pkt 14 tej ustawy wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) dodając art. 15h. Zgodnie z ustępem 1 pkt 1 i 2 tego przepisu, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.), którego ważność:

1)          upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności;

2)          upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku przedłużenie nie jest uzależnione
od złożenia wniosku).

Cytowany powyżej przepis wprowadza zasadę ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przy czym tylko w odniesieniu do orzeczeń których ważność upłynęła od dnia 9 grudnia 2019 roku do dnia 7 marca 2020 r., zasada ta jest zachowana, pod warunkiem złożenia w tym terminie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia (pkt 1).

Wobec powyższego istnieje możliwość przedłużenia orzeczenia z mocy prawa, w tym możliwości korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia na zasadach opisanych powyżej.


 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie skierowana do osób młodych, pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.

plakat 

ulotka 

 

Aktywny samorząd 2021 - Moduł II

Informujemy, że od 1 do 31 marca br. przyjmujemy nowe wnioski w ramach dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. nowe wnioski z załącznikami znajdują się w SOW oraz w zakładce "Program Aktywny samorząd".
 

Aktywny samorząd 2021 - Moduł I

Informujemy, ze od 1 marca do 31 sierpnia br. przyjmujemy nowe wnioski w ramach programu. Procedury oraz szablony wniosków dostępne są w zakładce "Program Aktywny samorząd".
 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone