0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Aktywny samorząd 2020


Informujemy, że z dniem 01.03.2020 rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd - Moduł I. Więcej informacji w zakładce Program Aktywny samorząd
 

Wdrożenie Systemu Obsługi Wsparcia


 

Szukamy osób, które chciałyby zostać rodziną zastępczą


 

W powiecie ostródzkim każdego roku ponad 50 dzieci potrzebuje opieki osób innych niż ich rodzice biologiczni. Część z nich trafia pod opiekę dziadków, rodzeństwa, wujostwa; kiedy wśród najbliższej rodziny nie ma nikogo, kto może zaopiekować się dzieckiem, a w rodzinach zastępczych zawodowych nie ma miejsc, trafia ono do domu dziecka.

Wiele z dzieci już wie, czym jest samotność, przemoc. Wszystkie je łączy jedno - potrzebują bezpieczeństwa i autentycznej troski ze strony odpowiedzialnych dorosłych.

Z traum przeszłości wyleczyć może je tylko rodzina. Życzliwa, patrząca na nich z czułością, ale i konsekwentna w wychowywaniu. Taka, która uczy samodzielności i nie podcina skrzydeł w realizacji marzeń. Pomagająca mądrze, z sercem i rozsądkiem.

Dlatego szukamy osób, które chciałyby zaopiekować się dzieckiem, stworzyć dom dla dziecka, który go nie ma. Szukamy osób, które są gotowe przyjąć do swojego domu dziecko zupełnie obce, skrzywdzone, któremu chciałyby poświęcić swój czas i serce.

Zainteresowanych rodzinną pieczą zastępczą prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 406

14-100 Ostróda

Tel. 89 642 98 83


 

Studenci!

Przypominamy, że do 28 lutego 2020 roku (do godziny 23:59) należy rozliczyć się z podpisanych umów w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W jaki sposób rozliczyć się z podpisanej umowy?

CZESNE + DODATEK à Osoby mające dofinansowanie do kosztów nauki (czesne) oraz do kosztów kształcenia (dodatek) muszą złożyć w Systemie SOW dwa wnioski rozliczeniowe – najpierw do czesnego, następie do dodatku.

Uwaga! Dopóki Realizator nie zatwierdzi wniosku o rozliczenie z pierwszej transzy (czesne), Wnioskodawca nie może złożyć następnego wniosku.

CZESNE LUB DODATEK à Osoby mające dofinansowanie tylko do kosztów nauki (czesne) lub tylko do kosztów kształcenia (dodatek) muszą złożyć jeden wniosek rozliczeniowy w Systemie SOW.

Uwaga! Osoby mające dofinansowanie tylko do kosztów kształcenia (dodatek) muszą najpierw powiadomić telefonicznie Realizatora o gotowości do złożenia wniosku rozliczeniowego.

Do pierwszego wniosku o rozliczenie należy dołączyć skan/zdjęcie podpisanej przez Wnioskodawcę oryginalnej faktury VAT za opłacone koszty czesnego (o ile dotyczy) oraz zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki w semestrze objętym dofinansowaniem (np. o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub o uczęszczaniu na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki).

Szczegółowa instrukcja składania wniosków znajduje się na stronie internetowej: www.pcpr.ostroda.pl, zakładka w menu nawigacyjnym „SOW – instrukcja”, rozdział 4.12 „Przygotowanie i składanie rozliczeń”.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 89 642 98 90. 
 

System Obsługi Wsparcia

Informujemy, że instrukcja składania i rozliczenia wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia dostępna jest w zakładce SOW- instrukcja.

 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone