0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

PIKINIK RODZINNY

Dzieci i Rodziców, a w szczególności rodziny zastępcze, zapraszamy na piknik rodzinny organizowany z okazji obchodów XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
Termin: 31 maja 2022 r
Miejsce: Ostróda, ul. Sportowa 1
Godzina: 16-18
 
 
 

Uroczyste zakończenia szkolenia

Zakończyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie rozpoczęło się w styczniu br. i obejmowało 12 sesji. To szczególne szkolenie na którym przyszli rodzice zastępczy, uzyskują ogromną dawkę wiedzy w zakresie opieki nad dzieckiem oraz zdobywają umiejętności
i kompetencje rodzicielskie. W szkoleniu udział wzięło 12 osób, które dzielnie pracowały przez ostatnich kilka miesięcy.
W uroczystym spotkaniu, poza kandydatami na rodziców zastępczych, udział wzięli: sędzia Sądu Rejonowego w Ostródzie, zawodowy kurator rodzinny, prowadzący rodzinny dom dziecka, przedstawiciele Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.
Szkolenie przeprowadzono Programem PRIDE, który połączył ludzi tworząc niepowtarzalną grupę.
Trenerom szkolenia gratulujemy zapału, energii i owoców pracy. Życzymy dalszej wytrwałości
w szerzeniu wiedzy.
Uczestnikom życzymy ugruntowania podjętych decyzji, satysfakcji z podniesionych kompetencji, siły
i motywacji w wprowadzaniu nabytej wiedzy w życie oraz radości z rodzicielstwa zastępczego.
 

Aktywni Niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formy wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością:
• Asystencja osobista i Budżet osobisty - https://bit.ly/Asystencja_osobista
• Wspomagające i alternatywne metody komunikacji - https://bit.ly/AAC-informacja
• Mobilny Doradca włączenia społecznego - https://bit.ly/MDWS_informacja
• Wspierane podejmowanie decyzji - https://bit.ly/Wspierane

Formy wsparcia dla osoby na co dzień wspierającej osobę z niepełnosprawnością (np. rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, rodzeństwo):
• Poszerzone wsparcie wytchnieniowe - https://bit.ly/PWW_informacja
• Fundusze powiernicze - https://bit.ly/Fundusze_powiernicze

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi formami wsparcia klikając w linki powyżej, przy ich nazwach.

 

Komunikat

Realizując zapisy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U. 2022 poz. 583 z późn. zm.): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się uchodźców, którzy pełnili funkcję rodziny zastępczej na terenie Ukrainy a aktualnie przebywają wraz ze swoimi podopiecznymi z pieczy zastępczej na terenie Polski.
 

Zaproszenie do udziału w projekcie

 Fundacja Ichthys zaprasza do udziału w projekcie pn. URATOWANI. Projekt kierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat z Ostródy i okolic, Morąga i okolic i z Lubawy. Projekt współfinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 i w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie.

Projekt ma na celu zaktywizowanie młodzieży poprzez pomoc osobom/rodzinom potrzebującym, rozwinąć/wzmocnić relację międzypokoleniowe, zwiększyć poziom motywacji do działań wolontariackich i samopomocowych, zwiększenie umiejętności społecznych, ograniczenie i wyeliminowanie zachowań nabytych w czasie izolacji, zwiększenie umiejętności współdziałania z otoczeniem.

Projekt będzie realizowany od 01.06.2021 roku do 31.10.2022 roku.

W programie:

  • spotkania opiekuna z uczestnikami i rodziną,
  • działania związane z wolontariatem,
  • wyjazd integracyjny,
  • wyjazdy weekendowe,
  • akcje świąteczne.

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze projektu:

Fundacja ICHTHYS

ul. Jana III Sobieskiego 9 (pok. 221, 222),

14-100 Ostróda

tel. 735209560 

e-mail: info@ichthys.pl

 

Źródło informacji: Fundacja ICHTHYS

 

 

 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone