0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Życzenia świąteczne

 

Praca dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Treść:

Szczegóły pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/pcprostroda/public/postepowanie?postepowanie=39329305

 

Kampania społeczna NIE MIGAJ SIĘ OD ŻYCIA

Stowarzyszenie Osób Niesłyszących W MIG z Mazur Zachodnich realizuje pierwszą w Polsce kampanię społeczną
NIE MIGAJ SIĘ OD ŻYCIA, która ma celu walkę z dyskryminacją społeczną osób Głuchych. Zachęcamy do zapoznania się.

 

Kampania Białej Wstążki

Od 25 listopada do 10 grudnia 2022 r. po raz kolejny odbywa się międzynarodowa Kampania „Biała Wstążka”. Zachęcamy do włączania się w tą inicjatywę. Możesz zaakcentować swój sprzeciw wobec przemocy do kobiet przypinając do ubrania białą wstążkę. Możesz skorzystać z porady Powiatowego Konsultanta ds. Przemocy w Rodzinie. Możesz zareagować, jeśli wiesz, że komuś dzieje się krzywda…

 

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

W związku z możliwością aplikowania do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie prosi o kontakt osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych mieszkańców Powiatu Ostódzkiego.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 89 oraz na stronie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone